image employee 11

Жасмина Иванова

Портфолио мениджър

Жасмина Иванова е завършила MBA в Yonsei University, Южна Корея. Притежава и бакалавърска степен по Финанси от Университета за национално и световно стопанство, София, с обменна програма в Poznan School of Banking, Полша. Била е стажант в Societe Generale и счетоводна къща Тошев в България, както и в Секретариата на EAAFP в Корея, където отговаря за организирането на Азиатски регионален семинар за управлението на влажните зони и зоните по миграционния маршрут в Източна Азия и Австралия. Жасмина се присъедини към Експат през 2014 г. като финансов анализатор, който следи пазарите на глобални акции и инструменти с фиксирана доходност. Жасмина е кандидат за квалификацията CFA (преминато Ниво 1). Има лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Владее английски и немски език.