image employee 43

Глория Николова

Директор връзки с клиенти и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Глория Николова има бакалавърска степен по бизнес администрация, финанси и икономика от Vienna University of Economics and Business. Преди да се присъедни към екипа на Експат е заемала мениджърска длъжност в отдел Payments Operations в Erste Group Bank, Австрия. Професионалната й кариера е преминала и като данъчен консултант към Лайтнер Лайтнер, Австрия. Стажувала е и в Европейски Парламент като бюджетен анализатор.

Глория Николова е Изпълнителен директор на Българската CFA Асоциация.

Владее английски, немски и руски език.