image employee 12

Теодора Димитрова

Старши експерт бек офис

Теодора Димитрова е бакалавър по икономика, а в момента завършва магистратура по Финансов мениджмънт в Нов български университет. Била е стажант в Обединена българска банка АД, където се е занимавала с кредитиране на големи корпоративни клиенти. През 2014 г. Теодора прави стаж в голяма българска счетоводна фирма, след което се присъединява към екипа на Експат Капитал. Нейните служебни ангажименти са свързани с администриране на сделки с ценни книжа и комуникация с партньори на компанията по техническото изпълнение на покупките и продажбите на финансови инструменти. Тя също така извършва администрацията на активите на договорните фондове на Експат. Владее английски език.