Компанията

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България. Предлагаме персонализирани услуги за дългосрочно финансово планиране, уникални за България. Нашият екип от професионалисти с опит и образование от 10 държави управлява стотици индивидуални портфейли, три договорни фонда с фокус върху световните пазари, семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от ЦИЕ и фонд за инвестиции в произведения на изкуството. Експат Капитал е член на Американската тъгровска камара, а Експат Асет Мениджмънт е член на Българската асоциация на управляващите дружества.

image employee 1

Никола Янков

Управляващ партньор на Експат Капитал и председател на СД на Експат Асет Мениджмънт

Никола Янков е заемал мениджърски позиции в големи компании, сред които Нафтекс Петрол, Солвей Соди и Крафт Якобс Сушард България. Бил е заместник-министър икономиката, а след това на транспорта и съобщенията. Завършил е икономика в университета Cornell в САЩ.

Никола Янков е заемал мениджърски позиции в големи компании, като е бил член на Надзорния съвет на Лукойл Нефтохим (най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа), изпълнителен директор на Нафтекс Петрол АД (най-големият търговец на едро на горива), финансов мениджър в Солвей Соди АД, трежъри мениджър в Крафт Якобс Сушард България. Бил е член на Борда на директорите на Хилд Асет – най-голямата life-annuity компания в Централна и Източна Европа.

В периода 2003-2005 г. е бил заместник-министър на транспорта и съобщенията, където отговаря за държавно контролираните компании от сектора на транспорта и телекомуникациите, както и за привличането на частни инвестиции в инфраструктурни проекти като летища и пристанища. Едновременно с това е бил председател на Съвета на директорите на Национална компания Пристанища и член на съветите по Икономическа политика и за Икономически растеж към Министерския съвет. От 2001 до 2003 г. Никола Янков е бил заместник-министър на икономиката, където отговаря за развитието и регулирането на промишления сектор и председателства Комисията за временни защитни търговски мерки.

През 1994 г. Никола Янков завършва икономика на потреблението в университета Cornell в САЩ. Владее английски, руски и френски език. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на инвестиционните мениджъри в България.

image employee 2

Николай Василев, CFA

Управляващ партньор на Експат Капитал и изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт

Николай Василев е бил министър в две правителства (2001-2009 г.). Работил е в инвестиционните банки UBS (UBS Warburg Dillon Read) и Lazard Capital Markets в Токио, Ню Йорк и Лондон. Учил е в престижни университети в Унгария, САЩ и Япония. Притежава степен CFA.

Николай Василев е бил член на две правителства на Република България, като последователно е заемал позициите на заместник министър-председател и министър на икономиката (2001-2003 г.), заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията (2003-2005 г.) и министър на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.).

Преди това е бил старши вицепрезидент в Lazard Capital Markets – Лондон (2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS Warburg Dillon Read) в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон (1996-2000 г.), където работи в сферата на акции и развиващи се пазари. Работил е също така като данъчен консултант в Coopers & Lybrand – Будапеща, Унгария (1993-1994 г.).

Николай Василев има магистърска степен по международна икономика и финаси от Университета Brandeis (САЩ) с обменна програма в Университета Keio (Токио, Япония), както и бакалавърски степени от Щатския университет на Ню Йорк (САЩ) и Университета за икономически науки в Будапеща (Унгария). От 1999 г. той притежава степен CFA (сертифициран финансов аналитик). Владее английски, унгарски и руски език, има базови познания по френски, немски и японски.

Член е на Управителния съвет на Българската CFA асоциация. Автор е на три книги – „Енергия“ (2009 г.), „Меню за реформатори“ (2014 г.) и „Кариера или не“ (2018 г.).

image employee 26

Даниел Дончев, CFA

Изпълнителен директор и член на СД на Експат Асет Мениджмънт

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъедини към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, а в продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING). Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Бакалавър по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. 

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъедини към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, където е отговарял за формирането на инвестиционната стратегия на компанията, управлението на портфейли на индивидуални и институционални клиенти, както и за глобалния фонд на дружеството за инвестиции в акции. В продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING), където е бил част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на дружеството. Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Бакалавър по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. 

image employee 14

Константина Пергелова

Ръководител бек офис и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Константина Пергелова отговаря за бек офис отдела в Експат. Професионалният й опит включва работа за различни компании от финансовия сектор, сред които Societe Generale Експресбанк и ПОК „ДСК Родина“ АД. Завършила е финанси и международни отношения.

Константина Пергелова е работила като Мениджър институционални клиенти в Societe Generale Експресбанк. Преди това е била ръководител на отдел Бек офис и операции по инвестиране на активи в ПОК „ДСК Родина“ АД. Работила е като бек офис експерт и в УД „Стандарт Асет Мениджмънт“. От 2020 г. освен Ръководител бек офис е и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

Константина Пергелова е завършила Финанси в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов, и Международни отношения в УНСС, София. Владее немски, английски и руски език.

image employee 9

Наталия Тодорова

Директор маркетинг и връзки с клиенти и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Наталия Тодорова има опит в областта на маркетинга, връзките с обществеността и комуникацията с външни публики както от държавния, така и от частния сектор. Има бакалавърска степен по журналистика и магистърски степени по реклама и маркетинг.

Наталия Тодорова започва работа в Експат през 2009 г. като Мениджър ПР и реклама. През 2012 г. става Мениджър маркетинг и връзки с инвеститорите и отговаря за комуникацията с клиентите на компанията, медиите и външните публики. Предишният опит на Наталия Тодорова включва работа като главен експерт по ПР и протокол в Министерството на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.) и като ПР експерт в Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (2004-2005 г.). Наталия е бакалавър по телевизионна журналистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по рекламна комуникация от Нов български университет и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Тя е автор, продуцент и режисьор на краткия документален филм „Без монитор“. Владее английски език.

От 2020 г. освен Директор маркетинг и връзки с клиенти е и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

image employee 4

Марина Тодорова

Мениджър правни въпроси

Марина Тодорова е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е адвокат от Софийска адвокатска колегия. Била е адвокат в Адвокатско дружество „Груйкин, Танчовски, Величков“ в София.

Марина Тодорова е адвокат от Софийска адвокатска колегия и арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2005 до 2009 г. работи в Адвокатско дружество „Груйкин, Танчовски, Величков“ в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. завършва обучение по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург. През същата година завършва и държавен юридически стаж като стажант-юрист в Министерството на правосъдието на Република България. Владее английски и руски език.

image employee 21

Татяна Лазарова

Главен счетоводител

Преди да се присъедини към екипа на Експат Татяна Лазарова е заместник главен счетоводител в DV Asset Management. Дългогодишният й опит в областта на счетоводството включва работа в управляващи дружества, инвестиционни посредници, АДСИЦ. Татяна има магистърска степен по Финанси от УНСС.

Преди да се присъедини към екипа на Експат, от 2010 до 2018 г. Татяна Лазарова е заместник главен счетоводител в DV Asset Management, а преди това (2009-2010 г.) е оперативен счетоводител в същата компания. Била е главен счетоводител в Ексклузив Пропърти АДСИЦ (2007-2009 г.) и в УД ДСК Управление на активи (2005-2007 г.). От 2001 до 2005 г. е заемала позицията финансов мениджър в инвестиционния посредник Бора Инвест. Преди това е управител във финансова къща Агейн Инвест.

Татяна има магистърска степен по Финанси от УНСС. Владее руски и английски език.

image employee 10

Евгения Симеонова

Мениджър вътрешен контрол и нормативно съответствие

Евгения Симеонова е в екипа на Експат Капитал от 2008 г. Тя има солиден опит като бизнес координатор и икономически анализатор в големи компании, сред които ExxonMobil и Амтест ЕООД.  Има магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС.

Евгения Симеонова е в екипа на Експат Капитал от 2008 г. Тя има солиден опит като бизнес координатор и икономически анализатор в големи компании като ExxonMobil и Амтест ЕООД. Притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и квалификация по финансови и инвестиционни анализи от Центъра по финанси и счетоводство към УНСС. Владее английски и руски език.

image employee 23

Веселина Петрова

Мениджър връзки с клиенти

Веселина Петрова се присъединява към екипа на Експат през октомври 2018 г. Преди това е била ръководител на банков салон в Първа инвестиционна банка. Има бакалавърска степен по Финанси и магистърска по Публична администрация от УНСС, както и магистърска степен по Организация и управление на корпоративната сигурност от Военна академия „Георги С. Раковски“.

Веселина Петрова се присъединява към екипа на Експат през октомври 2018 г. Преди това е била ръководител на банков салон в Първа инвестиционна банка. Работила е също така в Института за следдипломна квалификация към УНСС, както и в строителната компания Савикс Фарм.

Има бакалавърска степен по Финанси и магистърска по Публична администрация от УНСС, както и магистърска степен по Организация и управление на корпоративната сигурност от Военна академия „Георги С. Раковски“. Владее английски и испански език, има основни познания по италиански.

image employee 11

Жасмина Иванова

Портфолио мениджър

Жасмина Иванова е завършила MBA в Yonsei University, Южна Корея, и Финанси в УНСС, преминала е обменна програма в Poznan School of Banking, Полша. Била е стажант в Societe Generale и счетоводна къща Тошев в България, както и в Секретариата на EAAFP в Корея.

Жасмина Иванова е завършила MBA в Yonsei University, Южна Корея. Притежава и бакалавърска степен по Финанси от Университета за национално и световно стопанство, София, с обменна програма в Poznan School of Banking, Полша. Била е стажант в Societe Generale и счетоводна къща Тошев в България, както и в Секретариата на EAAFP в Корея, където отговаря за организирането на Азиатски регионален семинар за управлението на влажните зони и зоните по миграционния маршрут в Източна Азия и Австралия. Жасмина се присъедини към Експат през 2014 г. като финансов анализатор, който следи пазарите на глобални акции и инструменти с фиксирана доходност. Жасмина е кандидат за квалификацията CFA (преминато Ниво 1). Има лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Владее английски и немски език.

image employee 12

Теодора Димитрова

Старши експерт бек офис

Теодора Димитрова е бакалавър по икономика. Като бек офис експерт отговаря за администрирането на сделки с ценни книжа и комуникацията с партньори на компанията по техническото изпълнение на покупките и продажбите на финансови инструменти.

Теодора Димитрова е бакалавър по икономика, а в момента завършва магистратура по Финансов мениджмънт в Нов български университет. Била е стажант в Обединена българска банка АД, където се е занимавала с кредитиране на големи корпоративни клиенти. През 2014 г. Теодора прави стаж в голяма българска счетоводна фирма, след което се присъединява към екипа на Експат Капитал. Нейните служебни ангажименти са свързани с администриране на сделки с ценни книжа и комуникация с партньори на компанията по техническото изпълнение на покупките и продажбите на финансови инструменти. Тя също така извършва администрацията на активите на договорните фондове на Експат. Владее английски език.

image employee 28

Богомил Маринов

Мениджър операции и управление на риска

Богомил Маринов има бакалавърска степен по икономика и политически науки от Американския университет в България. Преди да се присъедини към екипа на Експат той е работил като анализатор на бизнес процесите в Indeavr. Стажувал е в Експат Капитал, както и в Уникредит Булбанк.

Богомил Маринов има бакалавърска степен по икономика и политически науки от Американския университет в България. Преди да се присъедини към екипа на Експат той е работил като анализатор на бизнес процесите в Indeavr. Стажувал е в Експат Капитал, както и в Уникредит Булбанк.

image employee 31

Ася Кършева

Бек офис експерт

Ася Кършева има магистърска степен по Счетоводство и бакалавърска степен по Макроикономика от УНСС. Преди да се присъедини към Експат е работила в отделите за попечителски услуги на две банки в България. Има опит и като счетоводител.

Ася Кършева има магистърска степен по Счетоводство и бакалавърска степен по Макроикономика от УНСС. Преди да се присъедини към Експат е работила в отдел Попечителски услуги на Тексим банк и на Юробанк България. Има опит и като счетоводител, работейки за КМИ Фонд Сървисиз.

image employee 19

Мария Атанасова

Бек офис експерт

Преди да се присъедини към екипа на Експат Мария Атанасова е заемала различни позиции в инвестиционни посредници в България, като е натрупала дългогодишен опит в областта на капиталовите пазари, вкл. администрирането на сделки с ценни книжа и вътрешния контрол.

Преди да се присъедини към екипа на Експат Мария Атанасова е заемала различни позиции в инвестиционни посредници в България, като е натрупала дългогодишен опит в областта на капиталовите пазари, вкл. администрирането на сделки с ценни книжа и вътрешния контрол. По време на работата си в ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ 4 години е била Ръководител „Бек офис“.

Мария има магистърска степен по „Транспортна техника и технологии“ от Техническия университет в София. Владее английски език.

image employee 15

Диляна Тодорова

Трейдър на ценни книжа

Диляна е стажувала в Експат Асет Мениджмънт, както и в Народното събрание на Република България. Завършила е мениджмънт и финанси в University of Westminster в Лондон, през 2016 г. е приета да учи за магистър по банкиране и финанси в King’s College London.

Преди да се присъедини към екипа на Експат, Диляна е стажувала в Народното събрание на Република България и е работила в софтуерна компания, където усвоява операционната система Linux Ubuntu. През 2016 г. стажува и в Експат Асет Мениджмънт, като подпомага екипа, отговарящ за сделките с ценни книжа. Докато учи бакалавър по мениджмънт и финанси в University of Westminster в Лондон, преминава обучителен курс по работа с Bloomberg терминал. Член е на няколко студентски общества с финансово аналитична насоченост и на Милениум Клуб България. През 2016 г. е приета да учи магистратура по банкиране и финанси в King’s College London. Владее английски, с правото да го преподава, френски, има и начални познания по испански език. Доброволец е към БЧК от 2007 г.

image employee 29

Джулия Кацарова

Финансов анализатор

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University. През 2019 г. е издържала трето ниво на CFA (сертифициран финансов аналитик) и притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН.

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University. През 2019 г. е издържала трето ниво на CFA (сертифициран финансов аналитик) и притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане финансов анализатор в Експат, тя е стажант в компанията. Работила е още като трейдър и финансов анализатор.

image employee 33

Йорданка Димитрова

Счетоводител

Йорданка има обширен опит в областта на счетоводните и финансови услуги, като е работила за местни и международни компании от областта на търговията, услугите, фармацията.

Преди да се присъедини към Екипа на Експат Йорданка е била счетоводител в търговска верига „Зора“. Опитът й в областта на счетоводните и финансови услуги включва работа за местни и международни компании от областта на търговията, услугите, фармацията. Йорданка е завършила финанси в УНСС. Владее английски и руски език.

image employee 22

Радка Филипова

Счетоводител

Радка Филипова има дългогодишен опит като счетоводител, натрупан в работа за редица дружества с различни сфери на дейност. Има магистърска степен по Маркетинг от УНСС. 

Преди да се присъедини към екипа на Експат, Радка е натрупала дългогодишен опит като счетоводител в редица дружества с различни сфери на дейност, сред които одитно дружество РСМ БГ, компания за търговия на ел. продукти за индустриален контрол и комуникация В и В – Изоматик, Александра Групхолдинг, неправителствена организация Фондация „Всяко дете“, консултантска фирма K&Y Consultants, Saranda Distribution. Има магистърска степен по Маркетинг от УНСС. Владее английски език.

image employee 32

Ганка Давидова-Еленкова

Бек офис експерт

Ганка Давидова е завършила Икономика и управление на транспорта в УНСС. Има богат опит като счетоводител и бек офис експерт, работейки за няколко банки и застрахователни институции в България.

Ганка Давидова е завършила Икономика и управление на транспорта в УНСС. Има богат опит като счетоводител и бек офис експерт, работейки за няколко банки и застрахователни институции в България. Преди да се присъедини към екипа на Експат е била счетоводител в Дженерали застраховане. Преди това (2014-2015 г.) е била главен експерт бек офис в КТБ. Работила е и като специалист левов пазар в ЦКБ, както и в дирекция паричен и капиталов пазар в ДСК.

image employee 27

Мария Маринова

Административен асистент

Мария Маринова е завършила Бизнес и предприемачество в Нов български университет. Преди да се присъедини към екипа на Експат е работила за Southwestern Family of Companies, както и за The St. Joe Company в САЩ.

Мария Маринова е завършила Бизнес и предприемачество в Нов български университет. Преди да се присъедини към екипа на Експат е работила за Southwestern Family of Companies, както и за The St. Joe Company в САЩ. Била е младежки посланик на България в Европейския парламент в Страсбург. Също така е била ментор по ученически проекти в Българската асоциация за лидери и предприемачи.

Кариери

Работата в Експат Капитал е комбинация от професионално предизвикателство и личностно развитие. Гордеем се с нашия екип от експерти с богат опит в областта на финансите, капиталовите пазари и управлението на активи. Ако искате да откриете предизвикателствата и възможностите за работа в най-голямата независима компания за управление на активи в България, моля изпратете автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на hr@expat.bg.

Защитата на Вашата личност и неприкосновеността на Вашите лични данни са особено важно условие, с което ние се съобразяваме в деловите контакти. В тази връзка, когато изпращате своето CV, за да кандидатствате за някоя от свободните позиции за работа, Вие ни изпращате доброволно избрана от Вас лична информация. Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи данни за контакт, образование, професионално минало и допълнителна информация, предоставена по ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Посочените от вас в процеса на кандидатстване лични данни се обработват и използват от УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД единствено и само за целите на подбора и назначаването на персонал.

Когато изпратите своите данни, те постъпват на нашия сървър под формата на имейл, който се преглежда от наш служител, отговарящ за кадровата политика. В случай че не отговаряте на изискванията ни, Вашите лични данни се изтриват, без да бъдат запазвани електронни копия или да бъдат отпечатвани на хартиени носители. Възможно е да получите обратна връзка от нас на посочените данни за контакт, с която да Ви уведомим за решението си. Ако отговаряте на изискванията ни, Вашите данни ще бъдат използвани, за да бъде осъществен личен контакт с Вас. Ако поради някаква причина не станете част от нашия екип, Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашия сървър, а евентуално отпечатаните хартиени копия ще бъдат унищожени.

УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД не препраща Вашите данни към трети лица или външни контрагенти. Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.

При въпроси относно обработката на вашите лични данни или в случай че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените на сайта данни за контакт или по имейл.

Стажантска програма

Експат Капитал има политика за подкрепа и подготовка на млади кадри. Всяка година компанията приема ограничен брой стажанти (гости на фирмата) от различни специалности и университети от цял свят. За период от един до няколко месеца те трупат знания и реален опит в областта на финансите, пазарите и инвестициите.

До момента сме имали стажанти от следните категории:

  • Чуждестранни студенти от следните държави: Китай, Великобритания, Австрия, Холандия, Испания, Франция и Украйна
  • Български студенти от университети по света
  • Български студенти от университети в България
  • Български ученици в гимназиални класове

Ако желаете да кандидатствате за включване в стажантската програма, изпратете своята автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка на hr@expat.bg.

вижте нашите стажанти до момента