Защо ние

Експат е финансова институция, специализирана в управлението на личните и фирмените спестявания. Индивидуалната инвестиционна сметка при Експат е спестовен продукт, който се отличава с добра диверсификация, незабавна ликвидност, персонализирана стратегия според характеристиките и нуждите на клиента.

Експат предоставя професионално активно управление на портфейлите от страна на един от най-силните инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа, изключителна международна свързаност и достъп до всички пазари по света, сигурно съхранение на клиентските активи в големи международни депозитарни институции.

 

Ако желаете да откриете инвестиционна сметка бързо и сигурно онлайн, стартирайте процеса тук.

 

 

Високо ниво на конфиденциалност

Конфиденциалността и дискретността е основна част от нашата работа. Защитаваме надеждно информацията за нашите клиенти и техните спестявания – на най-високо ниво сред операторите от финансовия сектор.

Персонализирана инвестиционна стратегия

Индивидуалната инвестиционна сметка при Експат е като костюм по поръчка. Предоставяме ниво на обслужване и инвестиционна стратегия, съобразени с конкретните финансови обстоятелства, цели, кариера и семейство на всеки клиент. Персонализираният подход дава възможност на добрия инвестиционен мениджър да предложи индивидуално решение както за инвеститори, които търсят висока степен на защита на инвестираната сума, така и за такива, които се интересуват от максимална възвръщаемост на вложените средства. Имаме решения както десетки хиляди лева спестявания, така и за десетки милиони.

 

Глобален обхват

Следваме добрата практика ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където той има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез сметката си в Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове.

Създадохме глобална мрежа от партньорства, която ни осигурява изключителна международна свързаност и достъп до инвестиции на всички пазари по света. Дългогодишните ни бизнес отношения с над 50 брокери от повече от 20 държави, над 15 банки, 5 утвърдени международни банки-депозитари, депозитари на ценни книжа, борси, маркет мейкъри, регулаторни органи, оператори на индекси, юридически кантори, информационни агенти и други институции от Европа и света ни дават възможност да предоставяме услуга, уникална за България по обхват и качество. Експат е единствената компания в България, която използва 5 международни банки-депозитари за съхранение на клиентските активи.

Незабавна ликвидност

Индивидуалната инвестиционна сметка предоставя на клиента незабавен достъп до спестяванията му, без периоди на заключване и без такси за изтегляне на средства. Парите на клиентите са инвестирани в 100% ликвидни финансови инструменти с ежедневно котирана пазарна цена. Можете да внасяте и теглите средства от инвестиционната си сметка по всяко времебез ограничения.

Гаранция за сигурността

Експат Асет Мениджмънт е единственото управляващо дружество в България, което използва 5 международни банки депозитари за съхранението на активите на своите клиенти. Инвестициите на клиента са негова собственост и той не търпи кредитен риск срещу Експат, банки-депозитари или посредници.

 

 

Разберете какъв тип инвеститор сте

Ако желаете да научите какъв тип инвеститор сте и кое е подходящото за Вас разпределение на инвестициите, попълнете нашата анкета.

За да откриете своя инвестиционна сметка бързо и сигурно онлайн, стартирайте процеса тук.

Заявете своята индивидуална среща

Ако желаете да се срещнете с екипа на Експат, за да научите как по-добре да управлявате спестяванията си, заявете своята индивидуална среща чрез нашата онлайн форма за резервации ТУК.