image employee 1

Никола Янков

Управляващ партньор на Експат Капитал и председател на СД на Експат Асет Мениджмънт

Никола Янков е заемал мениджърски позиции в големи компании, като е бил член на Надзорния съвет на Лукойл Нефтохим (най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа), изпълнителен директор на Нафтекс Петрол АД (най-големият търговец на едро на горива), финансов мениджър в Солвей Соди АД, трежъри мениджър в Крафт Якобс Сушард България. Бил е член на Борда на директорите на Хилд Асет – най-голямата life-annuity компания в Централна и Източна Европа.

В периода 2003-2005 г. е бил заместник-министър на транспорта и съобщенията, където отговаря за държавно контролираните компании от сектора на транспорта и телекомуникациите, както и за привличането на частни инвестиции в инфраструктурни проекти като летища и пристанища. Едновременно с това е бил председател на Съвета на директорите на Национална компания Пристанища и член на съветите по Икономическа политика и за Икономически растеж към Министерския съвет. От 2001 до 2003 г. Никола Янков е бил заместник-министър на икономиката, където отговаря за развитието и регулирането на промишления сектор и председателства Комисията за временни защитни търговски мерки.

През 1994 г. Никола Янков завършва икономика на потреблението в университета Cornell в САЩ. Владее английски, руски и френски език. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на инвестиционните мениджъри в България.