image employee 29

Джулия Кацарова

Финансов анализатор

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University. През 2019 г. е издържала трето ниво на CFA (сертифициран финансов аналитик) и притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане финансов анализатор в Експат, тя е стажант в компанията. Работила е още като трейдър и финансов анализатор.