image employee 29

Джулия Кацарова, CFA

Портфолио мениджър

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University Business School. Притежава степен CFA и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане портфолио мениджър в Експат, тя е финансов анализатор в компанията. Работила е още като трейдър и финансов анализатор.