Условия за ползване

Оповестяване на риска

Този сайт има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството, в офиса на дружеството всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства.

Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Информацията, включена в сайта, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Асет Мениджмънт или Експат Капитал не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация.

 

Условия за ползване на сайта

Този уебсайт е собственост на Експат Капитал и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право: Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта на Експат Капитал без предварително писмено разрешение на компанията.

Отговорност за информацията в сайта: Експат Капитал се стреми да поддържа актуална информацията от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за какъвто и да е съвет (инвестиционен, юридически и др.), както и за подтик към сключване на сделка. Преди да вземете инвестиционно решение трябва да се консултирате с инвестиционен специалист.

Свързани уебсайтове: Експат Капитал не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

 

АБОНИРАНЕ ЗА НОВИНИ И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕКСПАТ

Ако желаете да се абонирате за нашите новини, да получавате информация за продукти и услуги и покани за събития, организирани от Експат Асет Мениджмънт и Експат Капитал, пишете ни на subscribe@expat.bg от e-mail адреса, на който желаете да получавате такава информация.

Във всеки следващ момент можете да оттеглите желанието си да получавате информация от нас или да промените информацията, която сте ни предоставили, като ни пишете на subscribe@expat.bg.