image employee 4

Марина Тодорова

Мениджър правни въпроси

Марина Тодорова е адвокат от Софийска адвокатска колегия и арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2005 до 2009 г. работи в Адвокатско дружество „Груйкин, Танчовски, Величков“ в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2004 г. завършва обучение по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург. През същата година завършва и държавен юридически стаж като стажант-юрист в Министерството на правосъдието на Република България. Владее английски и руски език.