image employee 4

Марина Тодорова

Мениджър правни въпроси и изпълнителен директор на „Експат Бета“ АДСИЦ

Марина Тодорова е адвокат от Софийска адвокатска колегия и вписан арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2004 до 2009 г. работи в адвокатски дружества в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е и обучения по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург, по арбитраж и медиация, по арбитражно производство и извънсъдебни процедури за уреждане на спорове. От 2018 г. е Изпълнителен директор на „Експат Бета“ АДСИЦ.