image employee 48

Преслава Караиванска

Финансов Анализатор

Преслава Караиванска е студент последна година, специалност Икономика и Финанси в Софийския университет "Св Климент Охридски“. Има специализация по Корпоративни финанси и инвестиции в University of St. Gallen HSG, Швейцария. Преди да се насочи към финансовата сфера, Преслава развива професионална кариера в областта на изкуството. Владее английски и немски език.