За връзка с нас

ЕКСПАТ КАПИТАЛ ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg