image employee 38

Гергана Милчева

Бек офис експерт

Гергана Милчева се присъединява към екипа на Експат през 2021 г., като преди това има дългогодишен опит във финансовия сектор.

Работила е като Ръководител направление “Сетълмент, отчетност и административно обслужване“ в Алфа Асет Мениджмънт. Тя е създател на кол центъра на Първа инвестиционна банка, а след това е създала и управлявала и други корпоративни контакти центрове. Била е Финансов и административен мениджър на Център за приобщаващо образование, управляващ собственик на компания в областта на клиентското обслужване Аерлин про ЕООД.

Има магистърска степен по Български език и литература от СУ „Св. Климент Охридски“. Владее английски език.