Мехмед Дикме

Финансов анализатор

Мехмед Дикме е магистър по международни отношения, международни финанси и икономическа политика от Колумбийския университет, САЩ, и магистър по финанси от ESSEC Business School, Франция. Той също така има бакалавърска степен по мениджмънт от City University London.

Мехмед се присъединява към екипа на Експат в началото на 2021 г. Преди това е стажант в Икономическия и финансов комитет на Постоянното представителство на Република България в ООН. Предходният му опит включва също позиции, свързани с търговия с акции, анализ на корпоративни финанси, управление на финансови проекти,  търговия с деривативни инструменти.

Мехмед е преминал успешно Ниво I на CFA програмата и в момента е кандидат за Ниво II. Владее английски и турски език.