Какво правим

Експат дава професионална и модерна алтернатива за управление на личните и фирмени спестявания с възможности за по-висока доходност, сигурност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване.

За да управлявате личните си финанси, както го правят състоятелните хора в чужбина, не е нужно да пътувате до Цюрих, Виена или Хонконг. Експат предоставя високо ниво на услуги в сферата на управлението на личните спестявания и инвестиции, като структурира персонализирани портфейли от ликвидни финансови инструменти на първокласни емитенти в чужбина.

Ако желаете да откриете инвестиционна сметка бързо и сигурно онлайн, стартирайте процеса тук.

Управление на инвестиционни сметки

Индивидуалната инвестиционна сметка е спестовен продукт. Отличава се с добра диверсификация, незабавна ликвидност, персонализирана стратегия според спецификите и нуждите на клиента. Персонализираният подход дава възможност на добрия инвестиционен мениджър да предложи индивидуално решение както за инвеститори, които търсят висока степен на защита на инвестираната сума, така и за такива, които се интересуват от максимална възвръщаемост на вложените средства.

Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност на инвеститора към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Това позволява добро финансово планиране в дългосрочен план и натрупване на капитал за важните проекти в живота на клиента (образование на децата, пенсиониране, започване на собствен бизнес и др.).

Ако желаете да научите какъв тип инвеститор сте и кое е подходящото за Вас разпределение на инвестициите, попълнете нашата анкетна карта.

Ако желаете да се срещнете с експертите на Експат, за да научите как по-добре да управлявате спестяванията си, ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА чрез нашата онлайн форма за резервации ТУК.

Фондове от цял свят през Clearstream

Експат Асет Мениджмънт е единственото управляващо дружество в България, което работи с платформата Vestima на Clearstream. Това е най-голямата платформа за търговия с фондове в света и чрез нея клиентите на Експат имат достъп да инвестират в повече от 125 000 договорни фондове, ETF-и (борсово търгувани фондове) и хедж фондове от 37 юрисдикции. Това дава на клиентите с индивидуални инвестиционни сметки още по-голямо разнообразие от финансови продукти, в които могат да инвестират, и съответно още повече възможности за постигане на добра диверсификация на личните спестявания.

Управление на фондове

Фондовете са подходящи както за инвеститори, които искат да постигнат добра диверсификация при сравнително малка инвестиция, така и като част от индивидуална инвестиционна сметка с цел намаляване на риска и постигане на експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци. Експат Асет Мениджмънт управлява три договорни фонда, инвестиращи на световните пазари, семейство борсово търгувани индексни фондове, следващи представянето на индекси на акции от ЦИЕ, фонд за инвестиции в глобално изкуство, фонд за злато. Експат Капитал е обслужваща компания и на един АДСИЦ, който се търгува на БФБ.

Иновациите са наша визитна картичка. Експат е единствената компания на изток от Франкфурт и на запад от Хонконг със собствени продукти на 4 борси в Европа. Експат е един от 30-те ETF оператора от цял свят, допуснати до Frankfurt Stock Exchange и London Stock Exchange и единствената българска компания с инструменти на тези пазари. Наред с управлението на индивидуални инвестиционни сметки Експат управлява и 18 фондови продукта, някои от които уникални за региона.

Инвестиции в глобално изкуство

Инвестиции в имоти