Какво правим

За да управлявате личните си финанси, както го правят състоятелните хора в чужбина, не е нужно да пътувате до Цюрих, Виена или Хонконг. Експат Капитал предоставя високо ниво на услуги в сферата на инвестициите, като структурира личните ви спестявания в диверсифицирани портфейли от ликвидни финансови инструменти на първокласни емитенти в чужбина.

Ако желаете да откриете инвестиционна сметка бързо и сигурно онлайн, стартирайте процеса тук.

Управление на инвестиционни сметки

Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари. Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност на инвеститора към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска.

Ако желаете да научите какъв тип инвеститор сте и кое е подходящото за Вас разпределение на инвестициите, попълнете нашата анкетна карта.

Ако желаете да се срещнете с екипа на Експат, за да научите как по-добре да управлявате спестяванията си, ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА чрез нашата онлайн форма за резервации ТУК.

Фондове от цял свят през Clearstream

Експат Асет Мениджмънт е единственото управляващо дружество в България, което работи с платформата Vestima на Clearstream. Това е най-голямата платформа за търговия с фондове в света и чрез нея клиентите на Експат имат достъп да инвестират в повече от 125 000 договорни фондове, ETF-и (борсово търгувани фондове) и хедж фондове от 37 юрисдикции. Това дава на клиентите с индивидуални инвестиционни сметки още по-голямо разнообразие от финансови продукти, в които могат да инвестират, и съответно още повече възможности за постигане на добра диверсификация на личните спестявания.

Управление на фондове

Фондовете са подходящи както за инвеститори, които искат да постигнат добра диверсификация при сравнително малка инвестиция, така и като част от индивидуална инвестиционна сметка с цел намаляване на риска и постигане на експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци. Експат Асет Мениджмънт управлява три договорни фонда, инвестиращи на световните пазари, семейство борсово търгувани индексни фондове, следващи представянето на индекси на акции от ЦИЕ, фонд за инвестиции в глобално изкуство, фонд за злато. Експат Капитал е обслужваща компания и на един АДСИЦ, който се търгува на БФБ.

Ако желаете да научите какъв тип инвеститор сте и кое е подходящото за Вас разпределение на инвестициите, попълнете нашата анкетна карта.

Инвестиции в глобално изкуство

Инвестиции в имоти