image employee 26

Даниел Дончев, CFA

Главен инвестиционен директор и член на Борда на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Даниел Дончев, CFA има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. През последните 1,5 г. е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, където е отговарял за формирането на инвестиционната стратегия на компанията, управлението на портфейли на индивидуални и институционални клиенти, както и за глобалния фонд на дружеството за инвестиции в акции. Преди това в продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING), където е бил част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на дружеството. Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Бакалавър по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН.