image employee 26

Даниел Дончев, CFA

Изпълнителен директор и член на СД на Експат Асет Мениджмънт

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъедини към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, където е отговарял за формирането на инвестиционната стратегия на компанията, управлението на портфейли на индивидуални и институционални клиенти, както и за глобалния фонд на дружеството за инвестиции в акции. В продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN (с предишно наименование ING), където е бил част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на дружеството. Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Бакалавър по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН.