image employee 21

Татяна Лазарова

Главен счетоводител

Преди да се присъедини към екипа на Експат, от 2010 до 2018 г. Татяна Лазарова е заместник главен счетоводител в DV Asset Management, а преди това (2009-2010 г.) е оперативен счетоводител в същата компания. Била е главен счетоводител в Ексклузив Пропърти АДСИЦ (2007-2009 г.) и в УД ДСК Управление на активи (2005-2007 г.). От 2001 до 2005 г. е заемала позицията финансов мениджър в инвестиционния посредник Бора Инвест. Преди това е управител във финансова къща Агейн Инвест.

Татяна има магистърска степен по Финанси от УНСС. Владее руски и английски език.