image employee 14

Константина Пергелова

Директор Бек офис и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Константина Пергелова е работила като Мениджър институционални клиенти в Societe Generale Експресбанк. Преди това е била ръководител на отдел Бек офис и операции по инвестиране на активи в ПОК „ДСК Родина“ АД. Работила е като бек офис експерт и в УД „Стандарт Асет Мениджмънт“. От 2020 г. освен Ръководител бек офис е и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

Константина Пергелова е завършила Финанси в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов, и Международни отношения в УНСС, София.