image employee 9

Наталия Тодорова

Директор маркетинг и връзки с клиенти и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Наталия Тодорова започва работа в Експат през 2009 г. като Мениджър ПР и реклама. През 2012 г. става Мениджър маркетинг и връзки с инвеститорите и отговаря за комуникацията с клиентите на компанията, медиите и външните публики. Предишният опит на Наталия Тодорова включва работа като главен експерт по ПР и протокол в Министерството на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.) и като ПР експерт в Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (2004-2005 г.). Наталия е бакалавър по телевизионна журналистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по рекламна комуникация от Нов български университет и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Тя е автор, продуцент и режисьор на краткия документален филм „Без монитор“. Владее английски език.

От 2020 г. освен Директор маркетинг и връзки с клиенти е и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.