image employee 9

Наталия Тодорова

Директор маркетинг и връзки с клиенти и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Наталия Тодорова има над 10 години опит във финансовата сфера, като преди това е работила в областта на връзките с обществеността, комуникацията и медиите, както в частния, така и в държавния сектор. В Експат ръководи екипа за комуникация с клиенти. Отговаря също така за маркетинговата и рекламна стратегия на компанията и корпоративната идентичност на бранда Експат.

Наталия Тодорова е бакалавър по телевизионна журналистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по рекламна комуникация от Нов български университет и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство.

Автор е на образователния комплект Финансова грамотност за деца на издателство Carrot. Тя е и автор, продуцент и режисьор на краткия документален филм „Без монитор“, била е лектор на обучения по публична комуникация и ПР. Владее английски език.

От 2020 г. освен Директор маркетинг и връзки с клиенти е и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.