image employee 6

Лъчезар Димов, CFA

Главен директор инвестиции и член на Борда на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Преди да се присъедини към екипа на Експат, Лъчезар работи като портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт, където отговаря за управлението на портфейла на пенсионния фонд Доверие, който със своите активи на стойност от над 1 млрд. евро е най-големият такъв фонд в България. Неговият професионален опит в областта на финансите започва със стаж в Българската банка за развитие. След това е асистент портфолио мениджър в AXA Investment Managers, Париж. Бил е портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт (2010-2012 г.), началник на отдел Капиталови пазари в Общинска банка (2012-2013 г.), изпълнителен директор и член на Управителния съвет (2012 г.) и главен оперативен директор (2012-1013 г.) на Общинска банка Асет Мениджмънт.

Лъчезар Димов има магистърска степен по Управление на активи от Университета Дофин, Париж, магистърска степен по финанси и управление на риска от Университета Louis Pasteur, Страсбург, както и бакалавърска степен по количествени методи, икономика и мениджмънт от Университета Louis Pasteur. Той е сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2013 г. Владее френски, английски и руски език.