Expat Gold

Expat Gold е първият в България фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Фондът пасивно следва цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на LBMA Gold Price PM Index. Търгува се на Българската фондова борса с борсов код GLDX.

Договорен фонд Експат Природни Ресурси

Високорисков активно управляван фонд от глобални инструменти, концентрирани в секторите енергия, суровини, индустриални метали.

Договорен фонд Експат Глобални Облигации

Договорен фонд с консервативно портфолио от облигации с предимно инвестиционен клас (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят. Този фонд дава баланс между стабилност на спестяванията и потенциал за добра доходност.

Договорен фонд Експат Акции Развити Пазари

Високорисков договорен фонд с фокус върху акции на развитите пазари. Дава на инвеститорите експозиция към широка палитра от акции на първокласни емитенти – предимно от САЩ и Западна Европа.

Договорен фонд Експат Акции Развиващи се Пазари

Високорисков договорен фонд с фокус върху ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които искат диверсифицирана експозиция към тези региони и търсят по-атрактивна доходност.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

Expat Poland WIG20 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса WIG20 на Warsaw Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код PLX. WIG20 е основният индекс на акции на полската борса Warsaw Stock Exchange и е съставен от 20 компании.

Expat Czech PX UCITS ETF

Expat Czech PX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса PX на Prague Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код CZX. PX е основният индекс на акции на чешката борса Prague Stock Exchange и е съставен от 10 компании. 

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Expat Slovakia SAX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SAX на Bratislava Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код SK9A. SAX e основният индекс на акции на словашката борса Bratislava Stock Exchange и е съставен от 5 компании.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

Expat Hungary BUX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BUX на Budapest Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код HUBE. BUX е основният индекс на акции на унгарската борса Budapest Stock Exchange и е съставен от 16 компании.

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange с борсов код SLQX. SBI TOP е основният индекс на акции на словенската борса Ljubljana Stock Exchange и е съставен от 11 компании.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса CROBEX на Zagreb Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange с борсов код ECDC. CROBEX е основният индекс на акции на хърватската борса Zagreb Stock Exchange и е съставен от 19 компании.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BELEX15 на Belgrade Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange с борсов код ESNB. BELEX15 е основният индекс на акции на сръбската борса Belgrade Stock Exchange и е съставен от 11 компании.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса MBI10 на Macedonian Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange с борсов код MKK1. MBI10 е основният индекс на акции на македонската борса Macedonian Stock Exchange и е съставен от 10 компании.

Expat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BET на Bucharest Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ROX. BET е основният индекс на акции на румънската борса Bucharest Stock Exchange и е съставен от 20 компании. 

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX. Търгува се на Българска фондова борса, на London Stock Exchange, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange с борсов код BGX. Фондът дава лесен, удобен и по-евтин начин за експозиция към българския капиталов пазар при по-нисък риск и повече ликвидност.

 

Expat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange, като се придържа към метода на извадково физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). ASE е основният индекс на акции на гръцката борса Athens Stock Exchange и е съставен от 60 компании.

 

Експат Глобално Изкуство

Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър, с фокус в инвестирането в предмети на глобалното изкуство, при поемане на висок риск.

Експат Бета АДСИЦ

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София. Портфейлът на фонда се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни имоти на ключови места в България.

Expat Bulgaria Short SOFIX

Expat Bulgaria Short SOFIX е национален договорен фонд от отворен тип, който следва инверсно представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране.