Стани клиент

Експат уебинар: Къде да инвестирам през следващите 12 месеца?

08.10.2020

След най-тежката рецесия от Втората световна война, отразяват ли пазарите състоянието на реалната икономика? Какво да очакваме на глобалните финансови пазари през 2021 г.? В какво да инвестираме? Какви са алтернативите за парите ни и как правилно да управляваме личните си спестявания и семейното богатство? По тези и други въпроси, свързани с управлението на инвестиции и очакванията за глобалните финансови пазари, говорят експертите на Експат Асет Мениджмънт – най-голямата независима компания за управление на активи у нас.

КЪДЕ ДА ИНВЕСТИРАМ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА?

Какво научихме от уебинара на Експат:

  • Кои събития и процеси ще предопределят хода на пазарите през следващите 6-12 месеца?
  • След повече от десетилетие на много нискa инфлация, ще има ли ръст през 2021 г. и какво означава това за финансовите пазари?
  • Промени ли Covid-19 поведението на инвеститорите? 
  • Кои ще са секторите и икономиките с потенциал за бъдещо развитие? Има ли балон при техлологичните компании в САЩ?

Лектори:

Даниел Дончев, CFA, Изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт

Даниел Дончев има над 15 г. опит във финансовия сектор. Присъединява се към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор. Преди това е Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в Карол Капитал Мениджмънт, а в продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в NN. Даниел е работил и като финансов анализатор в Уникредит Лизинг и Пощенска банка. Бакалавър е по Финанси от УНСС, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН.

Жасмина Иванова, Портфолио мениджър

Жасмина Иванова е завършила MBA в Yonsei University, Южна Корея. Притежава и бакалавърска степен по Финанси от УНСС с обменна програма в Poznan School of Banking, Полша. Присъединява се към екипа на Експат през 2014 г. като финансов анализатор, който следи пазарите на глобални акции и инструменти с фиксирана доходност. Кандидат е за квалификацията CFA (преминато Ниво 1). Има лиценз за инвестиционен консултант от КФН.

Модератор: Наталия Тодорова, Директор маркетинг и връзки с клиенти 

Медиен партньор: Profit.bg

Ако имате допълнителни въпроси към лекторите, свързани с инвестиции и лични спестявания, пишете ни на clients@expat.bg

Последвайте ни в социалните мрежи, за да научавате първи за нашите събития и да четете нашите анализи, коментари и новини, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания.

 

Facebook                                   LinkedIn

 


КОИ СМЕ НИЕ?

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи: акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути.

Професионална и модерна алтернатива за управление на спестяванията: Чрез услугата доверително управление (wealth management) и откриването на индивидуална инвестиционна сметка инвеститорът имат достъп до пълен набор инвестиционни услуги. Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. 

Екип: Изградили сме един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), с образование и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия.

Изключителна международна свързаност: Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Наши партньори са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри, floor specialists и други финасови институции от цял свят. Експат може да търгува десетки хиляди инструменти по целия свят, като има и собствени фондове на 3 борси в Европа. Ние сме е единствената компания от ЦИЕ с борсово търгувани фондове на London Stock Exchange и на Frankfurt Stock Exchange. 

Авангардни собствени продукти: Иновациите са нашата визитна картичка. В допълнение на инвидидуалните инвестиционни сметки, Експат управлява договорни фондове с глобален фокус, както и фамилия от борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската, Франкфуртската и Лондонската (предстои листване в Любляна). Създадохме първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX. Създадохме и първия в България фонд за инвестиции в глобално изкуство. В процес на лицензиране е и първият в България фонд за инвестиции в злато.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Планираният уебинар има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Планираният уебинар не представлява предоставяне на инвестиционен съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и на ЗПФИ. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Информация за личните данни, обработвани от Експат Асет Мениджмънт съгласно Регламент ЕС 2016/679

Експат Асет Мениджмънт е администратор на лични данни и обработва лични данни за целите на извършване на дейност като лицензирано управляващо дружество. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди или по време на сключени договори. Дружеството обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с дружеството, както и когато се явявате представител на или контролирате юридическо лице – клиент на дружеството. Ако откажете предоставянето на лични данни, дружеството няма да може да Ви осигури услугата, която искате да получите. Повече информация относно личните данни, които Експат Асет Мениджмънт обработва, може да получите, като се запознаете с нашата Политика за обработване и защита на лични данни, публикувана на сайта на дружеството www.expat.bg в секция Документи.