Стани клиент

Заяви индивидуална среща с екипа на Експат

26.05.2022

Повишаваща се инфлация и геополитическа несигурност. В тази среда необходимостта домакинствата и бизнесите да потърсят дългосрочни алтернативи, за да защитят спестяванията си, е все по-належаща.

Такава алтернатива представляват инвестиционните стратегии, базирани на глобални финансови инструменти. Активно управляваните стратегии могат да включват разнообразни класове активи и комплексни хеджиращи инструменти, позиционирани да защитят инвестицията от различни пазарни рискове, включително и да постигат доходност при висока волатилност и в периоди на спадове на пазарите. Достъп до такива инвестиционни решения както за физически лица, така и за компании и организации, предлага Експат Асет Мениджмънт – най-голямата специализирана финансова институция за индивидуално управление на инвестиции и спестявания у нас.

Ако желаете да научите повече за възможностите за управление на спестяванията, заявете своята безплатна индивидуална среща с експертите на Експат Асет Мениджмънт. Може да насрочите разговор онлайн или на живо и да получите повече информация за алтернативите за спестяванията, различни инвестиционни стратегии и индивидуални решения.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА СЕГА (онлайн или на живо)

Чрез нашата онлайн форма за резервации тук

Или на clients@expat.bg и +35929801881

В заявката си може да посочите допълнителна информация, която би ни помогнала да се подготвим предварително за срещата. Самите срещи могат да се проведат както в офиса на Експат (София, ул. Георги С. Раковски 96А), така и дистанционно в онлайн платформа, според вашето желание.

Целта на индивидуалните срещи е да помогне на хората да се ориентират в палитрата от инвестиционни и спестовни продукти и услуги, да се информират за модерните алтернативи за управление на спестяванията, да повишат финансовата си култура. Портфолио мениджърите, финансовите анализатори и експертите за връзки с клиенти на Експат ще ви помогнат да разберете по-добре света на личните финанси, като отговорят персонално на въпросите ви и ви дадат насоки, съобразени с вашите изисквания, начин на живот и финансови цели. По време на срещата ще имате възможност да обсъдите с екипа на Експат текущото състояние на своите инвестиции и спестявания и да получите мнение каква стратегия би била подходяща за вашата житейска ситуация, рисков профил и дългосрочни планове.

Ако искате да разберете какъв тип инвеститор сте, може да попълните нашия онлайн въпросник.

 

КАКВО Е ИНДИВИДУАЛНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА?

Чрез инвестиционна сметка при Експат инвеститорите имат достъп до инвестиционни възможности от цял свят, включително до над 100 000 фонда на едни от най-големите глобални асет мениджъри, както и до борсово търгувани инструменти от всички континенти. Това позволява компанията да създава за своите клиенти разнообразни добре диверсифицирани портфейли и успешно да навигира инфлационните процеси. Инвестиционната сметка е спестовен продукт и е най-широко разпространеният начин на управление на спестяванията в развитите държави. В България Експат Асет Мениджмънт е най-голямата специализирана финансова институция за управление на такива сметки, с клиенти от близо 40 държави на 4 континента и достъп до всички пазари по света.

Инвестиционните сметки при Експат се структурират индивидуално спрямо конкретните финансови цели и риск апетит на инвеститора. Самостоятелно непрофесионалният инвеститор трудно може да се ориентира в богатата палитра от инвестиционни и спестовни продукти и да избере подходящите инструменти и правилното разпределение. При конструиране на инвестиционна сметка портфолио мениджърите определят подходящите стратегии и разпределение на активите на база рисковия профил на клиента, хоризонта на инвестицията, финансовите възможности и цели и други специфични изисквания и индивидуални характеристики. Индивидуалният подход спомага да бъдат структурирани решения както за консервативните инвеститори, които имат за цел да съхранят стойността на парите си, така и за по-рисково настроените, които търсят да максимизират печалбата.

В динамична и непредвидима среда като настоящата активното управление на спестяванията и инвестициите от професионален екип дава възможност да се прилагат различни краткосрочни тактики при турбулентност на пазарите, да се включват защитни механизми при очаквания за пазарни спадове или повишени валутни рискове, да се улавят краткосрочни и дългосрочни тенденции за отделните сектори и региони.

Едно от предимствата на индивидуалната инвестиционна сметка.е незабавната ликвидност. Няма периоди на „заключване“ или такси при изтегляне на средства, няма фиксирани размери или задължение за периодичност при допълнителни вноски – всичко това се определя от инвеститора и неговата житейска и финансова динамика.

Активите на всеки клиент на Експат се съхраняват в големи международни депозитарни институции – без кредитен риск към управляващо дружество, банки или посредници. А инвеститорът има пълна информация за притежаваните инструменти, доходността, която те носят, и разноските по управлението на портфейла.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Индивидуалните срещи за инвестиции и лични спестявания в рамките на тази кампания не представляват предоставяне на инвестиционен съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и на ЗПФИ. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Информация за личните данни, обработвани от Експат Асет Мениджмънт съгласно Регламент ЕС 2016/679

Експат Асет Мениджмънт е администратор на лични данни и обработва лични данни за целите на извършване на дейност като лицензирано управляващо дружество. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди или по време на сключени договори. Дружеството обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с дружеството, както и когато се явявате представител на или контролирате юридическо лице – клиент на дружеството. Ако откажете предоставянето на лични данни, дружеството няма да може да Ви осигури услугата, която искате да получите. Повече информация относно личните данни, които Експат Асет Мениджмънт обработва, може да получите, като се запознаете с нашата Политика за обработване и защита на лични данни, публикувана на сайта на дружеството www.expat.bg в секция Документи.