Стани клиент

London Stock Exchange приветства Експат Асет Мениджмънт като емитент на ETF фондове

26.11.2018

Със специална церемония за откриване на днешната борсова сесия London Stock Exchange приветства Експат Асет Мениджмънт като нов емитент на борсово търгувани фондове. 

Експат е единственият мениджър на ETF фондове от Централна и Източна Европа с инструменти на борсите в Лондон и Франкфурт. Първият инструмент на Експат, чиято търговия в Лондон стартира на 1 октомври, е Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Фондът пасивно следва представянето на основния български борсов индекс SOFIX и предоставя на международните инвеститори ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския капиталов пазар. Инструментът се котира в евро с борсов код BGX (на Bloomberg BGX LN). 

По-късно днес Експат Асет Мениджмънт е подготвило специално събитие с домакинството на London Stock Exchange, на което ще представи пред лондонската инвестиционна общност 11-те борсово търгувани фонда за ЦИЕ.

Експат Асет Мениджмънт планира да регистрира за търговия в Лондон и останалите 10 пасивни борсово търгувани фондове, даващи експозиция към пазарите на акции от ЦИЕ. Освен индексния фонд върху SOFIX, това са фондове върху основните индекси на акции на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Румъния и Гърция. Всички те се търгуват на борсите в София и във Франкфурт, като листването им в Лондон би завършило планът на Експат за осигуряване на международните инвеститори на лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци, характерни за много от пазарите от ЦИЕ, като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори.

https://www.lseg.com/markets-products-and-services/our-markets/london-stock-exchange/equities-markets/raising-equity-finance/market-open-ceremony/london-stock-exchange-welcomes-expat-asset-management-celebrating-its-etf-issuance-main-market 

 Снимки: London Stock Exchange