Стани клиент

Кратък коментар за представянето на глобалните финансови пазари през август 2020

03.09.2020

През август договорните фондове на Експат реализираха положителна доходност. Най-добре се представиха „Експат развити пазари“ и „Експат развиващи се пазари“, които поскъпнаха съответно с +1.82% и +1.77% за месеца. Селекцията от облигации в индивидуалните портфейли, управлявани от Експат, реализира положителна доходност, а акциите поскъпнаха, подкрепени от продължаващите стимулиращи политики на правителствата и централните банки.

Макроикономическите данни се подобриха през месеца. Бизнес доверието се повишава с бързи темпове, след като беше на най-ниските си исторически нива през април. Въпреки че икономическата активност се подобрява, абсолютното ниво в повечето сектори е все още под това, наблюдавано преди кризата.

Федералният резерв изяви готовност да толерира по-висока от 2% инфлация. Това ефективно ще позволи на Фед да запази лихвите близо до нулата за по-дълъг период от време. Повече по темата може да видите в интервюто на изпълнителния директор на Експат Асет Мениджмънт Даниел Дончев за Bloomberg TV.

Държавните облигации в САЩ и Европа се понижиха съответно с -1.25% и -1.20%. Корпоративните облигации с инвестиционен кредитен рейтинг се понижиха през месеца с -1.86%, а тези с неинвестиционен се повишиха с +0.75%. Цената на златото проби над 2000 щ.и долара за унция, като това повлия позитивно и на други благородни метали като среброто. Цената на петрола остана без голяма промяна и продължи да варира между 41-43 щ. долара за барел. S&P 500 завърши месеца с ръст от +7.19%, а германският индекс Dax и френският САС приключиха съответно с +5.13% и +3.42%.

Продължаваме да следим движението на валутния курс на долара спрямо еврото. За пореден месец доларът отслабна с -1.34%. С резките действия на централните банки, наближаването на американските президентски избори и несигурността около пандемията очакваме по-силни движения във валутните курсове до края на годината и в двете посоки. Това ще ни позволи да се възползваме от възникналите възможности на валутния пазар, управлявайки активно валутната експозиция в индивидуалните инвестиционни сметки на нашите клиенти.

 

Ако желаете да се срещнете с екипа на най-голямата независима компания за управление на активи у нас, за да научите повече за глобалните финансови пазари и как по-добре да управлявате спестяванията си, може да заявите индивидуална среща на +359 2 980 2201 или на clients@expat.bg

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи: акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути.

Професионална и модерна алтернатива за управление на спестяванията: Чрез услугата доверително управление (wealth management) и откриването на индивидуална инвестиционна сметка инвеститорът имат достъп до пълен набор инвестиционни услуги. Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. Няма формален минимум за размера на индивидуалната сметка.

Екип: Изградили сме един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), с образование и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия.

Изключителна международна свързаност: Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Наши партньори са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри, floor specialists и други финасови институции от цял свят. Експат може да търгува десетки хиляди инструменти по целия свят, като има и собствени фондове на 3 борси в Европа. Ние сме е единствената компания от ЦИЕ с борсово търгувани фондове на London Stock Exchange и на Frankfurt Stock Exchange. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове.

Авангардни собствени продукти: Иновациите са нашата визитна картичка. В допълнение на инвидидуалните инвестиционни сметки, Експат управлява договорни фондове с глобален фокус, както и фамилия от борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската, Франкфуртската и Лондонската (предстои листване в Любляна). Създадохме първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX. Създадохме и първия в България фонд за инвестиции в глобално изкуство (с близо +27% доходност за първата си година). В процес на лицензиране е и първият в България фонд за инвестиции в злато.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в материала. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.