Стани клиент

Къде да инвестираме в условия на много ниски лихви и нарастващи инфлационни очаквания?

24.11.2020

Какви са перспективите пред глобалните финансови пазари? Къде да инвестираме в условия на много ниски лихви и нарастващи инфлационни очаквания? Отговорите на тези въпроси вижте в интервюто на Даниел Дончев, Изпълнителен директор на УД Експат Асет Мениджмънт, за Profit.bg:

Даниел Дончев има повече от 15 г. опит във финансовия сектор. Той се присъедини към екипа на Експат през 2019 г. като Главен инвестиционен директор, а от 2020 г. е Изпълнителен директор на управляващото дружество. Преди това е бил Ръководител сектор Инвестиционни стратегии в „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, а в продължение на повече от 10 г. е бил Старши портфолио мениджър в един от най-големите институционални инвеститори в България – NN. Даниел е работил и като финансов анализатор в „Уникредит Лизинг“ АД и „Пощенска банка“ АД. Завършил е Финанси, притежава степен CFA (сертифициран финансов анализатор) и лиценз за инвестиционен консултант от КФН.

 

Как изглеждат капиталовите пазари в САЩ след президентските избори? Как изборът на Байдън ще се отрази на основните класове активи? А на долара?

На първо място, отпадна една основна въпросителна за това кой ще е новият американски президент. Въпреки че Тръмп оспорва изборите, това няма да доведе до промяна в резултатите и победата на Байдън е категорична.

Промените в президентската администрация рядко водят до съществени промени в начина, по който работи американската икономика. Последните осем десетилетия на редуващи се периоди на управление на републиканци и демократи показаха, че икономиката като цяло може да се развива еднакво добре при управлението и на двете парти.

Анализирайки отделните сектори и региони обаче, кой ще управлява САЩ е от голямо значение. При управлението на Байдън очакваме пазарите на акции извън САЩ да се представят по-добре от американските, като основни бенефициенти биха били развиващите се пазари. На секторно ниво очакваме добре да се повлияят компаниите, които се занимават със зелена енергия – Байдън дава сериозни заявки за развитие в тази посока. Малките и средни компнании също биха се повлияли позитивно от очакваните политики за стимулирането на този сегмент от икономиката. Автомобилният сектор и луксозните стоки биха били подкрепени от евентуално по-ниските мита за тях. Негативно влияние очакваме в секторите енергетика, отбрана и сигурност и авиолинии.

Победата на Байдън е по-скоро негативна новина за американския долар и държавните облигации на САЩ. Особено за дълговите книжа с по-голяма продължителност, които биха били под натиск поради очакваните по-големи правителствени разходи. В допълнение, при Байдън очакванията са за по-ниско геополитическо напрежение, което от своя страна ще доведе до поскъпване спрямо доларa на чувствителните на световната търговия валути.

 

Наскоро Експат Асет Мениджмънт публикува обширен анализ за пазара на акции в Китай. Какви са основните ви изводи и очаквания? Защо оценявате Китай като добра инвестиционна възможност в момента?

Възстановяването на Китай е впечатляващо, особено в сравнение с други големи икономики. Китай е първата голяма икономика, която се върна към икономически растеж след негативите от затварянето на икономиките заради Covid-19 пандемията.

След рекордно свиване от -6.8% през първото тримесечие, БВП на Китай през третото тримесечие на 2020 г. успя да нарасне с +4.9% на годишна база спрямо 2019 г.

В момента Китай е най-голямата развиваща се икономика в света и има най-голямата потребителска база в световен мащаб, задвижвана от нарастващата средна класа. Освен това правителството продължава да стимулира вътрешното търсене и да подкрепя икономиката чрез фискалната и монетарна политика. В Китай все още има значителен фискален и паричен буфер за действие, за да се поддържа икономическа стабилност, тъй като правителството показа консервативност при подобни мерки през последните няколко месеца. Това дава на Китай относително предимство, тъй като правителството ще има възможност чрез фискалната политика да противодейства на потенциални икономически сътресения.

Китай отваря пазара си за чужди инвеститори, които в момента могат да достъпят над 60% от активите, в сравнение с 1% от тях през 2015 г. Парични потоци от чужбина биха увеличили търсенето на местната валута и това би довело до поскъпването й. Покачване на стойността на юана би допринесло за допълнителна възвръщаемост на китайските акции.

Основни бенефициенти от възстановяването на икономиката ще са акциите в континентален Китай (акции клас А). Оценъчните съотношения (valuations) на китайските акции в сравнение с другите.региони са атрактивни. Спрямо историческите си стойности и сравнени с китайските държавни облигации са също на много добри нива. Очакваме през следващите няколко години китайските акции да се представят по-силно от другите континенти.

Акциите в континетален Китай са с изключително ниска корелация с останалите пазари на акции и добавката им към портфейлите на инвеститорите ще подобри диверсификацията им.

 

Кои други икономики биха се повлияли позитивно от развитието на Китай?

Китай е огромен пазар и очакваме растежът там да повлияе най-силно върху икономиките, които имат силен експорт към страната. Това са основно развиващите се страни, Австралия, Германия, Латинска Америка. Позитивно биха били повлияни и държавите, включени в инициативата „Един пояс, един път“ (The One Belt One Road).

Китай е световен лидер в инвестициите в дълготрайни активи, което е довело до огромен индустриален капацитет, който може да се използва чрез споменатата инициатива. Освен строителният сектор, сектори с основен фокус върху инициативата са промишленост, комунални услуги, материали, финанси и енергетика.

 

Обикновено непрофесионалните инвеститори се сещат за капиталовите пазари, когато всичко е на върха и са първите, които бягат в турбулентни времена. Това ли е правилната стратегия и как всъщност можем да спечелим от динамиката?

Историята показва, че непрофесионалните инвеститори, които сами управляват експозицията си, лесно се поддават на емоцията и често взимат прибързани решения, водени от страх или от алчност. Пазарите тенденциозно реагират прекалено силно, както в посока надолу, така и нагоре. Част от причината за това е именно стадният инстинкт на непрофесионалните инвеститори, които купуват традиционно на върха и продават на дъното.

Професионалният асет мениджър, който гледа безпристрастно на пазара и извършва своите задълбочени анализи и оценки, би могъл да се възползва както от покачващи се, така и от падащи пазари, от различните екстремни движения.

Ние в Експат Асет Мениджмънт активно управляваме портфейлите на нашите клиенти, извършвайки стратегическа и тактическа алокация съобразно динамиката на пазара. Динамично управляваме избора на региони и сектори на база на нашите модели за оценка и анализ на акциите, използваме стратегии за позициониране по кривата на доходност и управление на лихвения риск при избора на облигации. Отчитаме много индикатори за икономическия растеж, инфлацията, световната търговия, паричната и фискалната политика, политическата динамика...

Част от портфолио мениджмънт процеса е и управлението на валутния и пазарния риск. Защитаваме клиентите си в турболенти времена, ползвайки стратегии за намаляване на инвестиционния риск и за търсене на допълнителна доходост чрез различни дериватни инструменти. Най-често предпочитани са пут опциите, които осигуряват протекция на портфейлите при спадове на пазарите, но не ограничават поскъпването им при ръстове.

 

Какви са прогнозите за нивата на инфлация и как това ще се отрази на доходностите по облигациите?

Няколко дългосрочни тренда като застаряващото население, новите технологии и високата спестовност сред населението, са част от причините за ниската инфлация през последното десетилетие. Те ще продължат да са валидни, но стимулиращите монетарни и фискалкни политики в глобален мащаб биха имали инфлационен ефект. Нашите очаквания са това да се случи в хоризонт от над една година, защото глобалната икономика все още не се е възстановила от рецесията, безработицата е на високи нива, а и вирусът все още не е под контрол. Важно е да се отбележи, че Федералният резерв в САЩ изрази готовност да толерира по-високи нива на инфлация, като неговата цел вече е средното ниво за определен период от време, а не нивото в рамките на една година, както беше досега. Това означава, че в следващите години можем да видим ръст на инфлацията в САЩ от над 2%, без това да е съпроводено с намеса от страна на централната банка.

Нарастването на инфлационните очаквания биха били причина за нарастването на доходностите на държавните облигации, което означава спад в цените им.

 

В тази обстановка на нарастващи инфлационни очаквания и потенциално по-ниски цени на държавните облигации, инвеститорите с по-нисък толеранс към риск къде да насочат своите спестявания?

Ние в Експат Асет Мениджмънт имаме решение на този въпрос. Насочваме по-нискорисковите инвестиции към корпоративни облигации с добро кредитно качество и не лоша доходност. Стараем се да инвестираме в сектори и компании, чиито бизнес се повлиява позитивно от нарастване на инфлацията. В допълнение, можем да инвестираме в държавни ценни книжа, които поскъпват с повишаването на инфлацията, т.нар. Treasury Inflation-Protected Security (TIPS).

Златото също е подходяща инвестиция в такава среда. Тук е важно да се отбележи, че златото не може да се разглежда като много нискорискова инвестиция, но при балансиран рисков профил една малка част от портфейла е подходящо да се насочи към него.

 

При повечето от споменатите корпоративни облигации и Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) минималните търгуеми обеми са 100 и 200 хиляди евро/долара. Как е възможно по-малките инвеститори да достъпят тези книжа?

Когато с малки суми искаме да постигнем добра диверсификация и да получим експозиция към различни класове активи, решението са борсово търгувани или договорни фондове. С такъв тип инструменти инвеститорът получава експозиция към широка кошница от активи, при по-малко транзакционни разходи и с възможност за инвестиране на малки суми.

Съзнавайки необходимостта от ликвиден инструмент, който да дава възможност на индивидуалните инвеститори да инвестират в облигации, през 2010 г. Експат създаде договорния фонд Експат Глобални Облигации. Той е насочен изцяло към инвестиции в ликвидни държавни и корпоративни облигации на емитенти от цял свят, предимно от инвестиционен клас. Инвестира във висококачествени инструменти, като се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите в Експат Глобални Облигации са напълно ликвидни (могат да се продадат по всяко време) без загуба на доходност. Това го прави подходящ за инвеститори, чийто основен приоритет е да постигнат баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. От създаването си до момента този фонд е постигнал средногодишна нетна доходност от +4.25%, което значително надвишава инфлацията за периода. (бел. ред.: данните са към 19.11.2020 г.)

Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти в „твърди“ валути (щатски долар, евро, британски паунд). А капиталовата печалба от инвестицияата в такъв фонд е освободена от данък за български физически и юридически лица.

 

 

Ваксината срещу Covid-19 изглежда все по-близо. Какви са прогнозите на Експат по отношение на излизането от кризата с пандемията? Какво да очакваме от пазарите?

Глобалните пазари на акции реагираха много позитивно на новината за високата ефективност на ваксините на Pfizer и Moderna. Акциите на компании, които бяха тежко засегнати от пандемията, включително авиокомпании, круизни кораби, ресторанти и хотели, се възползваха от добрите новини, за сметка на акциите на компании, които се справяха добре по време кризата с Covid-19. Възможно е тази тенденция да се задържи и именно силно „ударените“ сектори да компенсират част от изоставането си.

Очакванията на анализаторите са през 2021 г. икономическата активност да набере скорост, като това би повишило търсенето на индустриални метали, най вече мед, цинк и алуминий, и съответно би довело до повишаване на цените им.

 

Българските граждани традиционно спестяват чрез банкови депозити. В настоящата ситуация обаче с ниски и дори отрицателни лихви, къде можем да търсим доходност?

Да, у нас депозитът все още е сред най-масовата форма на „инвестиция” и спестяване, докато средностатистическият гражданин от Западна Европа или Северна Америка, независимо от доходите си, трупа семейното си богатство в лична инвестиционна сметка, поверена на управление на специализирани инвестиционни фирми, които са много по-подготвени да реагират на променящите се икономически и пазарни условия.

Парите по депозитите работят по съвсем различен начин от парите по инвестиционни сметки при лицензирани инвестиционни мениджъри. В следващите няколко години депозитите ще са с лихва по-ниска от инфлацията и ако човек иска да получи по-сериозна доходност, може би е време да помисли за по-модерна алтернатива и да се насочи към глобалните финансови пазари, където ежедневно се търгуват огромни количества акции, облигации и и други финансови инструменти, необозрими по разнообразие и размер.

Българският инвеститор има лесен и сигурен достъп до тези пазари чрез индивидуална инвестиционна сметка с персонализирана инвестиционна стратегия. Това е и основната услуга, в която Експат Асет Мениджмънт е водеща компания у нас.

 

Как правилно да управляваме личните си спестявания и семейното богатство?

Когато човек има някакъв здравословен проблем, търси най-добрите лекари, на които да се довери. Когато обаче става въпрос за парите му, е доста недоверчив и дори предпочита сам да „хване скалпела“. Това е особено застъпено по нашите географски ширини – всички смятаме, че разбираме от футбол, политика и инвестиции.

Добро правило е част от спестяванията си човек да държи в банка в т.нар. авариен фонд, друга част да инвестира в жилището си, а основната част да бъде поверена за дългосрочно управление на специалисти.

Добрият инвестиционен мениджър може да търгува и поддържа за своите клиенти различни класове активи от всички географски ширини и да създаде индивидуална стратегия според специфичните нужди на инвеститора. В период на много ниски лихвени проценти, индивидуалната активно управлявана инвестиционна сметка може да донесе доходност в пъти над годишната лихва по депозити в евро, предлагана от стабилните банки, без това да е свързано с поемането на висок риск. А инвеститорът има пълен контрол и информация в какво инвестира и разполага с незабавна ликвидност – всички инструменти, които притежава в портфейла си, могат да бъдат продадени веднага на световните финансови пазари.

Винаги препоръчваме на нашите клиенти да не съсредоточават ликвидните си спестявания в една държава, особено в собствената си, където имат естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Ако човешкият капитал (трудовите доходи) на инвеститорите е концентиран изцяло в България, защо и финансовият да е насочен отново тук? България е една малка част от световната икономика и е много по-добре финансовите активи да са разпределени в инструменти в целия свят. Идеята на глобалните финансови пазари е алокацията на капитал да се извършва по възможно най-ефикасен и оптимален начин. Т.е. инвеститорите насочват капитала си към компании и държави, където очакванията за възвръщаемост са най-високи. Именно това е и нашата задача – чрез анализ на световната икономическа конюнктура да алокираме спестяванията по-оптимален начин, поддържайки баланса между риск и доходност.

 

------------------------------

Повече информация за индивидуалните инвестиционни сметки при Експат може да откриете тук.

Ако желаете да научите повече за това как по-добре да управлявате спестяванията си, какви са модерните алтернативи за инвестиции и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги, може да заявите своята безплатна онлайн среща с експертите на Експат тук.

  

За Експат:

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи: акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути.

Основната услуга на компанията е управление на индивидуална инвестиционна сметка (познато още като доверително управление или wealth management). Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари (акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути).