Стани клиент

Инвестиционни стратегии за защита от инфлация

12.04.2022

Отрицателна доходност по депозитите, увеличени банкови такси, по-висока инфлация. Така изглежда ситуацията в Европа и политическите и икономическите фактори говорят за трайна тенденция. Събитията в Украйна и икономическите санкции към Русия засилват допълнително инфлационния натиск върху суровини и енергоносители. В същото време Европейската централна банка не е в състояние да повиши лихвените нива – заради огромните дългове на южните държави и под заплаха да не предизвика с подобни действия рецесия на Стария континент.

В тази среда необходимостта домакинствата и бизнесите да потърсят дългосрочни алтернативи, за да защитят спестяванията си, е все по-належаща. Такава алтернатива представляват инвестиционните стратегии, базирани на глобални финансови инструменти. Активно управляваните стратегии могат да включват разнообразни класове активи и комплексни хеджиращи инструменти, позиционирани да защитят инвестицията от различни пазарни рискове, включително и да постигат доходност при висока волатилност и в периоди на спадове на пазарите.

Достъп до такива инвестиционни решения както за физически лица, така и за компании и организации, предлага Експат Асет Мениджмънт – най-голямата специализирана финансова институция за индивидуално управление на инвестиции и спестявания у нас.

Чрез инвестиционна сметка при Експат инвеститорите имат достъп до инвестиционни възможности от цял свят, включително до над 100 000 фонда на едни от най-големите глобални асет мениджъри, както и до борсово търгувани инструменти от всички континенти. Това позволява компанията да създава за своите клиенти разнообразни добре диверсифицирани портфейли и успешно да навигира инфлационните процеси. Инвестиционната сметка е спестовен продукт и е най-широко разпространеният начин на управление на спестяванията в развитите държави. В България Експат Асет Мениджмънт е най-голямата специализирана финансова институция за управление на такива сметки, с клиенти от близо 40 държави на 4 континента и достъп до всички пазари по света.

Инвестиционните сметки при Експат се структурират индивидуално спрямо конкретните финансови цели и риск апетит на инвеститора. Самостоятелно непрофесионалният инвеститор трудно може да се ориентира в богатата палитра от инвестиционни и спестовни продукти и да избере подходящите инструменти и правилното разпределение. При конструиране на инвестиционна сметка портфолио мениджърите определят подходящите стратегии и разпределение на активите на база рисковия профил на клиента, хоризонта на инвестицията, финансовите възможности и цели и други специфични изисквания и индивидуални характеристики. Индивидуалният подход спомага да бъдат структурирани решения както за консервативните инвеститори, които имат за цел да съхранят стойността на парите си, така и за по-рисково настроените, които търсят да максимизират печалбата.

В динамична и непредвидима среда като настоящата активното управление на спестяванията и инвестициите от професионален екип дава възможност да се прилагат различни краткосрочни тактики при турбулентност на пазарите, да се включват защитни механизми при очаквания за пазарни спадове или повишени валутни рискове, да се улавят краткосрочни и дългосрочни тенденции за отделните сектори и региони.

Диверсификацията и инвестиционният фокус върху глобалните пазари е друг важен момент за българските инвеститори, които търсят да ограничат специфичните местни рискове в живота си. От тази година Експат Асет Мениджмънт стартира партньорство и с Amundi – най-голямото дружество за управление на активи в Европа. Това партньорство дава възможност клиентите на Експат да имат чрез инвестиционната си сметка достъп и до цялото портфолио от няколкостотин договорни и борсово търгувани фонда, управлявани от групата на Amundi. До този момент българските ритейл инвеститори имат през различни дистрибутори достъп само до определен кръг от Amundi фондове, паспортизирани за България.

Достъпът до широката палитра от фондови продукти на Amundi е ценна придобивка към инвестиционните възможности, които Експат предоставя на своите клиенти. Компанията обяви, че ще структурира и индивидуални стратегии, базирани изцяло или частично на фондовете на европейския асет мениджмънт гигант. Палитрата от договорни и борсово търгувани фондове: активно или пасивно управлявани, индексни или тематични, покриващи определени сектори, региони или класове активи, управлявани от Amundi, дава допълнителни възможности за клиентите на Експат да защитят спестяванията си в среда на инфлация и пазарна турбулентност чрез активно управлявани инвестиции в първокласни стриктно регулирани финансови инструменти.

Инвестиционните стратегии, които Експат структурира, запазват важните характеристики на индивидуалната инвестиционна сметка. Едно от предимствата е незабавната ликвидност. Няма периоди на „заключване“ или такси при изтегляне на средства, няма фиксирани размери или задължение за периодичност при допълнителни вноски – всичко това се определя от инвеститора и неговата житейска и финансова динамика.

Активите на всеки клиент на Експат се съхраняват в големи международни депозитарни институции – без кредитен риск към управляващо дружество, банки или посредници. А инвеститорът има пълна информация за притежаваните инструменти, доходността, която те носят, и разноските по управлението на портфейла.

 

--------------------------------------------

Експат Асет Мениджмънт организира безплатни индивидуални срещи за инвестиции и лични спестявания

Ако желаете да научите какви са професионалните алтернативи за спестяванията, как да съхраните стойността на парите си, какво представлява индивидуалната инвестиционна сметка и как тя помага за дългосрочното управление и съхранение на семейните и фирмените средства, може да заявите своята индивидуална среща с експертите на Експат Асет Мениджмънт (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881.

 ------------------------------------------

 

 

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Подборът на отделните инструменти и структура на портфейла се извършва на база профила на всеки инвеститор, като той бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия. Експат Асет Мениджмънт не е дистрибутор на фондовете на Amundi, а в качеството си на управляващо дружество и институционален инвеститор има директен достъп до първичния пазар на тези инструменти.