Стани клиент

Експат Асет Мениджмънт стартира партньорство с Amundi с достъп за индивидуални инвеститори до всичките няколкостотин фонда на европейския асет мениджмънт гигант

17.02.2022

Най-голямата компания за управление на индивидуални сметки у нас Експат Асет Мениджмънт ще предлага инвестиционни стратегии, базирани на фондовете на най-голямото дружество за управление на активи в Европа Amundi

 

Експат Асет Мениджмънт стартира партньорство с Amundi – най-голямото дружество за управление на активи в Европа. Това партньорство ще позволи клиентите на Експат да имат чрез инвестиционна сметка достъп до цялото портфолио от няколкостотин договорни и борсово търгувани фонда, управлявани от групата на Amundi. До този момент българските ритейл инвеститори имат през различни дистрибутори достъп само до определен кръг от Amundi фондове, паспортизирани за България. Чрез инвестиционна сметка при Експат инвеститорите имат достъп също така и до над 100 000 фонда на други асет мениджъри от цял свят, както и до борсово търгувани инструменти от всички пазари по света.

Експат Асет Мениджмънт работи като институционален инвеститор, за да конструира инвестиционни спестовни сметки, базирани на фондовете на Amundi. Инвестиционната сметката при Експат представлява активно управляван портфейл от финансови инструменти със следните основни характеристики:

  • Персонализирана стратегия. Самостоятелно непрофесионалният инвеститор трудно може да се ориентира в богатата палитра от инвестиционни и спестовни продукти и да избере подходящите инструменти и правилното разпределение. При конструиране на инвестиционна сметка екипът на Експат определя подходящите стратегии и разпределение на активите на база рисковия профил на клиента, хоризонта на инвестицията, финансовите възможности и цели и други специфични изисквания и индивидуални характеристики. Предимство е достъпът до широката палитра от фондови продукти на Amundi, включващи договорни и борсово търгувани фондове: активно или пасивно управлявани, индексни или тематични, покриващи определени сектори, региони или класове активи.
  • Активно управление. Екипът от портфолио мениджъри и анализатори ежедневно следи инвестиционната сметка и позициите в нея и взима стратегически и тактически решения според пазарната ситуация и инвестиционните цели на клиента.
  • Гъвкавост на инвестиционната стратегия и незабавна ликвидност. Една от основните характеристики на инвестиционната сметка при Експат е да обслужва житейската и финансова динамика на всеки инвеститор. Няма фиксирани размер или периодичност на вноските, няма периоди на заключване на инвестицията.
  • Достъп до всичките няколкостотин договорни и борсово търгувани фонда на най-голямото дружество за управление на активи в Европа и възможност за създаване на добре диверсифицирана стратегия от широка гама инструменти.
  • Реална собственост върху активите и сигурно съхранение в международни депозитари.

 

Ако желаете да се срещнете с експертите на Експат, за да научите повече за конструирането на инвестиционни спестовни сметки, базирани на фондовете на Amundi, както и за други решения за вашите спестявания, заявете своята беплатна индивидуална среща онлайн или на живо чрез нашата форма за резервации или на clients@expat.bg и +359 2 980 1881.

 

За Експат Асет Мениджмънт

Експат Асет Мениджмънт е лидер в управлението на индивидуални инвестиционни сметки у нас – с клиенти от близо 40 държави на 4 континента и достъп до инвестиции на всички пазари по света. Компанията е специализирана в дългосрочно управление на лични или фирмени спестявания. Експат Асет Мениджмънт работи с утвърдени международни финансови институции, за да предостави на своите клиенти персонализирана услуга, уникална за България по обхват и качество и достъп до богата гама класове активи и финансови инструменти.

Повече за Експат ще откриете тук: www.expat.bg

 

За Amundi

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб. С няколкостотин фондови продукта и над 100 млн. ритейл, институционални и корпоративни клиенти в цял свят.

В началото на 2022 г. Amundi финализира процеса по придобиване на Lyxor Asset Management, което означава, че в семейството на Amundi от тази година влизат и над 200 фонда, познати под бранда Lyxor – също достъпни за българските инвеститори чрез Експат Асет Мениджмънт.

Палитрата от фондове на Amundi може да разгледате тук.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Представените стратегии представляват инвестиционни портфейли по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Експат Асет Мениджмънт е управляващо дружество с лиценз да управлява портфейли на клиенти и да предоставя инвестиционни консулатции. Подборът на отделните инструменти и структура на портфейла се извършва на база профила на всеки инвеститор. Представените текстове и документи имат само информационна цел и никоя част от тях не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия. Инвеститорът има достъп и може да се запознае предварително с пакета документи за всеки избран фонд на Amundi (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила и др.). Експат Асет Мениджмънт не е дистрибутор на фондовете на Amundi, а в качеството си на управляващо дружество и институционален инвеститор има директен достъп до първичния пазар на тези инструменти.