Стани клиент

Borg AI Ultra UCITS ETF изискуемата минимална НСА от 100 000 лв.

01.12.2021

На 30.11.2021 г. борсово търгуваният фонд Borg AI Ultra UCITS ETF премина установения в чл. 82а, ал. 1 от Наредба № 44 на КФН праг от 100 000.00 лева на 30.11.2021 г., като точният набран размер на нетната стойност на активите му към 30.11.2021 г. е 99 992.84 евро.

Borg AI Ultra UCITS ETF е борсово търгуван фонд, който ще се търгува на Българска фондова борса.

Информация и документи на фонда може да откриете тук