Стани клиент

Алтерко АД получи потвърждение за допускане до търговия на Frankfurt Stock Exchange

03.11.2021

Клиентът на Експат Капитал е първата българска компания, чиито акции са допуснати за търговия директно на чужд регулиран пазар

През последните месеци екипът на Експат Капитал усилено работи с Алтерко АД по процеса на регистрация за търговия на компанията на Франкфуртската фондова борса. Щастливи сме, че в резултат на усилията на двете компании на 3 ноември Алтерко получи потвърждение за допускане до търговия на официален пазар във Франкфурт. Официалната дата на приемането за търговия е фиксирана на 19 ноември 2021 г., а първата дата за търговия с акциите на дружеството във Франкфурт ще е 22 ноември 2021 г. (понеделник).

Алтерко АД е първата българска компания, чиито акции са допуснати на чужд регулиран пазар директно (не като депозитарни сертификати тип GDR). И вторият български емитент след 11-те борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт. Франкфуртската фондова борса е най-големият финансов пазар в ЕС. Листингът там ще осигури на инвеститори от цял свят лесен достъп до акциите на компанията и ще гарантира значително по-добри перспективи за привличане на капитали за развитие в средносрочен план.

Алтерко АД е една от най-перспективните и динамично развиващи се технологични компании в България, която създава иновации чрез проектиране, производство и разпространение на висококачествени IoT решения и продукти. Компанията е публична от 2016 г. и се търгува на Българска фондова борса. Пазарната й капитализация към 3 ноември е 406.8 млн. лв. Основните пазари на дружеството са Западна Европа и Северна Америка.

Процесът на регистрация за търговия на официалния пазар във Франкфурт включва установяване на много взаимоотношения с важни нови партньори, регистрация на акциите за съхранение и сетълмент в международни депозитари и преминаване през дю дилиджънс процедурите на организации като Clearstream Banking и Deutsche Boerse. Радваме се, че успяхме да извървим заедно с екипа на Алтерко целия този път и благодарим за доверието на компанията към нашата доказана инфраструктура, опит и експертиза за подобни проекти.

Чрез проекта с Алтерко Експат Капитал продължава мисията си за отваряне на българския капиталов пазар към света. Ние осигуряваме достъп до най-големите международни пазари за качествени български емитенти. Свържете се с нас, за да разберете повече за възможността Вашата фирма да се търгува във Франкфурт или Лондон.

 

За Експат:

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е лидер в доверителното управление на инвестиции и спестявания у нас – с клиенти от близо 40 държави и достъп до инвестиции от цял свят във всички класове активи. В допълнение на индивидуалните инвестиционни сметки Експат управлява също и 18 фондови продукта, част от които уникални за България и региона.

Нашето управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт до момента беше единствената българска компания с инструменти, търгувани на големите европейски пазари и един от 30-те ETF оператора от цял свят, допуснати до Frankfurt Stock Exchange и London Stock Exchange с борсово търгувани фондове.