Стани клиент

Договорният фонд Expat New Europe Stocks сменя името и инвестиционния си профил и става Expat Emerging Markets Stocks

17.06.2015

Комисията за финансов надзор одобри промени в името и Правилата на договорния фонд Expat New Europe Stocks. С това решение фондът се преименува на Expat Emerging Markets Stocks (Експат Имърджинг Маркетс Стокс). Както показва името, фокусът му стават инвестициите в акции на публични компании от развиващите се пазари.

Досега Expat New Europe Stocks беше насочен основно към инвестиции в акции от региона на Източна Европа, Нова Европа и страните от бившия СССР. Expat Emerging Markets Stocks ще разшири достъпа на инвеститорите и към ликвидните пазари на акции Азия и Латинска Америка, както и в по-малък обхват до акции на развитите пазари. Така фондът става по-диверсифициран. Таксите за управление, както и таксите при покупка и обратно изкупуване на дялове от фонда остават непроменени.

Expat Emerging Markets Stocks (досега Expat New Europe Stocks) е създаден през 2008 г. Нетната стойност на активите (НСА) на фонда към момента е над 908 000 лв.

Експат Асет Мениджмънт е управляващо дружество, 100% собственост на Експат Капитал. Дружеството управлява неколкостотин индивидуални инвестиционни портфейла и 3 договорни фонда – Expat Global Equities с фокус върху глобалните пазари на акции, Expat Bonds с акцент върху глобалните пазари на облигации и Expat Emerging Markets Stocks с неговия нов профил.