Стани клиент

Expat Investment Conference събра над 250 гости

24.10.2014

С голям интерес премина събитието EXPAT INVESTMENT CONFERENCE, на което бяха представени различни гледни точки за развитието на финансовите пазари. Лекторите Пол Марсън, управляващ партньор в Monogram Capital Management, Клаудия Пансери, стратег за глобални акции и член на екипа за инвестиционна стратегия в Soci?t? G?n?rale Private Banking, и Николай Василев, управляващ партньор в Еxpat Capital, изложиха своите прогнози пред над 250 гости и дадоха своите препоръки за инвестиции в различни региони, сектори и класове активи.

Пол Марсън определи американския пазар като силно надценен и с повишен риск за предстоящи спадове. В същото време според него европейските пазари са много по-атрактивни.

Клаудия Пансери представи своите опасения за забавянето на глобалния икономически растеж, но определи растежът в САЩ като устойчив. Според нея Норвегия е добра инвестиционна възможност, тъй като е евтин пазар на фона на историческото си представяне и други пазари в Еврозоната и има перспектива за ръст на печалбите. Китай също беше определен като подценен и с подобряващи се икономически индикатори.

Николай Василев очерта предизвикателствата пред света и пред България и темите и проблемите, които биха оказали най-сериозно влияние върху пазарите. Той обърна внимание на грешките, които непрофесионалните инвеститори често правят, влияейки се от слухове и коментари, погрешни стереотипи или правейки прибързани ходове от страх или нетърпение. Николай Василев акцентира върху предимствата на професионалното управление на личните инвестиции чрез професионални wealth management компании – задълбочен анализ, изграждане на дългосрочна персонализирана стратегия, достъп до инвестиционни възможности от цял свят, конфиденциалност и сигурност.