Стани клиент

Експат стартира два взаимни фонда

21.05.2008

Днес Комисията за финансов надзор предостави на Експат Асет Мениджмънт лицензи на два взаимни фонда. Експат Ню Юръп Стокс и Експат Ню Юръп Пропъртис са взаимни фондове, насочени към фондовите пазари в Централна и Източна Европа, Турция, Русия и Украина.

Експат Ню Юръп Стокс е високорисков взаимен фонд, насочен към внимателно подбрани ниско оценени компании с висок потенциал за незабавно или средносрочно поскъпване или генериране на парични потоци. Фондът е насочен към акции, листвани на фондовите борси в страните от ЕС България, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Литва, Латвия и Естония, както и в Сърбия, Македония, Украина и Турция.

Експат Ню Юръп Пропъртис е балансиран взаимен фонд, насочен към листвани акционерни дружества със специални инвестиционна цел и компании за недвижими имоти в Централна и Източна Европа. Типична инвестиционна цел ще бъдат акции със стабилна доходност от дивиденти и силно портфолио, съставено от обекти на ключови локации и с малък амортизационен риск.