Стани клиент

Японската йена – очакван двуцифрен ръст

16.01.2024

Експат Асет Мениджмънт представя актуална добра възможност за инвестиция в японската йена.  През 2024 г. очакваме поскъпване на японската йена (JPY) спрямо щатския долар (USD). 

В презентацията на линка тук представяме стратегическо инвестиционно предложение, използвайки валутни форуърди.

 

Защо да инвестираме в японската йена сега?

  • Отслабването на JPY се дължи на разликата в лихвите, тъй като САЩ агресивно повишиха лихвените си проценти в сравнение със стимулиращата парична политика на Япония
  • В резултат на очакваната ниска инфлация в САЩ ние очакваме по-агресивно намаляване на лихвените проценти, което може да доведе до намаляване на лихвените диференциали и да подкрепи засилването на йената през 2024 г. Силната корелация между лихвените диференциали и USD/JPY подчертава потенциалното поскъпване на йената
  • Йената се счита за убежище по време на криза. По време на финансовата криза през 2008 г. йената се оказа най-добре представящата се валута, като поскъпна дори спрямо сигурни активи като швейцарския франк, долара и златото

Как да инвестираме в японската йена?
Инвестиция чрез валутен форуърд през инвестиционна сметка в Експат Асет Мениджмънт. Валутният форуърд е финансов инструмент, при който две страни се съгласяват да обменят определена сума от една валута за друга на бъдеща дата по договорен валутен курс. Едно от големите предимства на валутния форуърден контракт е, че първоначално за тази определена сума не се заключват реални парични средства. Вместо това споразумението се основава на размяната на сумата на бъдеща дата, което позволява на инвеститорите да получат ескпозиция към дадена валута, без да блокират всички средства до настъпването на договорената дата на сетълмент.

 

При интерес за инвестиция, както и при желание да научите какви са другите алтернативи за спестяванията Ви, се свържете с експертите на "Експат Асет Мениджмънт" (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881. 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.