Стани клиент

WEBINAR: Инвестиции в енергия и метали. Със специалното участие на Боян Рашев

03.06.2021

УД Експат Асет Мениджмънт организира безплатен уебинар на тема

ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ И МЕТАЛИ 

 

Кога?

3 юни 2021 г. (четвъртък), 16:30 - 17:30 часа 

Къде? 

Онлайн на Youtube Live

Expat Capital продължава поредицата от уебинари, представящи интересни и актуални теми от сферата на инвестициите. За разговор относно секторите енергия, метали и суровини сме поканили Боян Рашев – водещ експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. 

 
Кои фактори и процеси в икономиките движат пазарите на добив и използване на енергийни ресурси? Докъде ще ни отведе суперцикълът при индустриалните метали? Какви флуктуации да очакваме и как да се възползваме от тези движения чрез глобалните финансови пазари?
 
Гост-лекторът Боян Рашев и анализаторите на Експат ще дадат отговори на редица въпроси, свързани с това какво да очакваме в следващите 12 месеца и кои събития и процеси ще повлияят върху представянето на тези сектори и активи.

Какво ще научим от уебинара на Експат:
  • Добивни компании – до кога ще продължи ръстът им и как да се възползваме?
  • Енергийни компании – какво ще движи цената им в следващите 12 месеца?
  • Какво да изберем и защо – традиционни енергийни компании или тези в сектора зелена енергия и възобновяеми енергийни източници?
  • Перспективите пред петрола, природния газ и металите
  • Как да се възползваме от движенията на суровини, метали и енергетика чрез глобалните финансови пазари?

Преди и по време на уебинара всеки ще има възможност да постави своите въпроси към лекторите. Ако желаете предварително да изпратите теми и въпроси, които Ви интересуват, пишете ни на clients@expat.bg, във Facebook страницата на Expat Capital или на страницата на събитието тук. 

 

Лектори:

Боян Рашев, Експерт в управлението на енергията и ресурсите

Боян Рашев е водещ експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Той е управляващ партньор в denkstatt, консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, управление на природните ресурси. В партньорство с Експат Боян създава инвестиционен портфейл, насочен изцяло към областите, които отлично познава – инвестиции в сферата на енергията, суровините и металите.

Джулия Кацарова, Финансов анализатор

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University. Има три нива на CFA (сертифициран финансов аналитик) и притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане финансов анализатор в Експат, е работила като трейдър и финансов анализатор. В портфолио мениджмънт екипа на Експат е сред основните анализатори на акции от развити и развиващи се пазари, както и на пазарите на суровини.

Модератор: Наталия Тодорова, Директор маркетинг и връзки с клиенти 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА


Планираният уебинар има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Планираният уебинар не представлява предоставяне на инвестиционен съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и на ЗПФИ.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите, счетоводни отчети и др. на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.


Информация за личните данни, обработвани от Експат Асет Мениджмънт съгласно Регламент ЕС 2016/679

Експат Асет Мениджмънт е администратор на лични данни и обработва лични данни за целите на извършване на дейност като лицензирано управляващо дружество. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди или по време на сключени договори. Дружеството обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с дружеството, както и когато се явявате представител на или контролирате юридическо лице – клиент на дружеството. Ако откажете предоставянето на лични данни, дружеството няма да може да Ви осигури услугата, която искате да получите. Повече информация относно личните данни, които Експат Асет Мениджмънт обработва, може да получите, като се запознаете с нашата Политика за обработване и защита на лични данни, публикувана на сайта на дружеството www.expat.bg в секция Документи.