Стани клиент

WEBINAR: Инвестиции в благородни и индустриални метали и суровини. Къде да инвестираме през 2021 г.?

10.02.2021

УД Експат Асет Мениджмънт организира безплатен уебинар на тема

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТО И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ИНДУСТРИАЛНИ МЕТАЛИ И СУРОВИНИ. КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ 2021 Г.?

 

 

Кога?

17 февруари 2021 г. (сряда), 16:30 - 17:30 часа 

Къде? 

Онлайн на Facebook страницата на Expat Capital, на Фейсбук страницата на Profit.bg и в сайта www.profit.bg

Събитието е безплатно и отворено за всички. За регистрация, включете се в събитието на нашата Facebook страница тук.

 

Кризата с COVID-19 засегна сериозно пазара на суровини, като те отбелязаха значителни спадове. Въпреки това вече наблюдаваме възстановяване на някои от тях – петрол и индустриални материали, което започна през втората половина на 2020 г. Анализите на екипа на Експат ни дават основание да очакваме пазарът на суровини да се представи добре през 2021 г., когато световната икономика продължи да се възстановява от COVID-19 кризата. Един от основните двигатели на възстановяването идва от Китай, който увеличи вноса на петрол, метали и селскостопански стоки през 2020 г. 

Цената на златото се повиши с над 20% за 2020 г., като достигна рекорд от 2067 долара за тройунция. Ценният метал се възползва от статута си на убежище по време на пандемията и беше подкрепен от силно стимулиращата монетарна политика на големите централни банки. Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г.

Анализаторите на Експат ще дадат отговори на редица въпроси, свързани с това какво да очакваме в следващите 12 месеца и кои събития и процеси ще повлияят върху представянето на тези сектори и активи.


Какво ще научим от уебинара на Експат:
  • Какво да очакваме за цената на златото през следващите 12 месеца? Кои фактори и процеси оказват влияние върху благородния метал? 
  • Как да инвестираме в злато на глобалните пазари? Какви са спецификите при инвестиция във физическо злато и чрез финансов инструмент?
  • Прогнози за пазара на индустриални и благородни метали през 2021 г.
  • Кои се очаква да бъдат най-перспективните индустриални метали в следващите 12 месеца и как да постигнем експозиция към тях на финансовите пазари?
  • Кои ще са секторите и икономиките, които биха се повлияли положително от тенденциите в пазарите на благородни и индустриални метали?

Преди и по време на уебинара всеки ще има възможност да постави своите въпроси към лекторите. Ако желаете предварително да изпратите теми и въпроси, които Ви интересуват, пишете ни на clients@expat.bg, във Facebook страницата на Expat Capital или на страницата на събитието тук

Лектори:

Диляна Тодорова, Трейдър на ценни книжа

Диляна Тодорова е завършила мениджмънт и финанси в University of Westminster в Лондон, приключва  магистратура по банкиране и финанси в King’s College London. Член е на няколко общности с финансово аналитична насоченост и на Милениум Клуб България. В допълнение на работата й като трейдър и анализатор, тя отговаря за първия в България борсово търгуван фонд, следващ движението на цената на златото – Expat Gold, както и за Expat Global Art, единственият у нас фонд за инвестиции в предмети на изкуството.

Джулия Кацарова, Финансов анализатор

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University. Има три нива на CFA (сертифициран финансов аналитик) и притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане финансов анализатор в Експат, е работила като трейдър и финансов анализатор. В портфолио мениджмънт екипа на Експат е сред основните анализатори на акции от развити и развиващи се пазари, както и на пазарите на суровини.

Модератор: Наталия Тодорова, Директор маркетинг и връзки с клиенти 

Медиен партньор: Profit.bg

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА
Планираният уебинар има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Планираният уебинар не представлява предоставяне на инвестиционен съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и на ЗПФИ. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.
Информация за личните данни, обработвани от Експат Асет Мениджмънт съгласно Регламент ЕС 2016/679
Експат Асет Мениджмънт е администратор на лични данни и обработва лични данни за целите на извършване на дейност като лицензирано управляващо дружество. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди или по време на сключени договори. Дружеството обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с дружеството, както и когато се явявате представител на или контролирате юридическо лице – клиент на дружеството. Ако откажете предоставянето на лични данни, дружеството няма да може да Ви осигури услугата, която искате да получите. Повече информация относно личните данни, които Експат Асет Мениджмънт обработва, може да получите, като се запознаете с нашата Политика за обработване и защита на лични данни, публикувана на сайта на дружеството www.expat.bg в секция Документи.