Стани клиент

Как става търговията с фондове от платформата Vestima – често задавани въпроси

21.04.2017

Експат Асет Мениджмънт е единственото управляващо дружество в България, което работи с платформата Vestima на Clearstream. Това е най-голямата платформа за търговия с фондови дялове в света и чрез нея клиентите на Експат имат достъп за инвестиране в повече от 125 000 договорни фондове, ETF-и (борсово търгувани фондове) и хедж фондове от 37 юрисдикции.

Представяме ви отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с търговията с фондове, достъпни през платформата:

1. Какво е Vestima?

Vestima е най-голямата платформа за търговия с фондови дялове в света. Създадена е от Clearstream и към днешна дата дава достъп до търговия с над 125 000 договорни фондове, ETF-и (борсово търгувани фондове) и хедж фондове от 37 юрисдикции.

2. Кой има достъп до платформата?

Платформата Vestima на Clearstream е предназначена за работа само от страна на финансови институции, а не на крайни клиенти. Експат Асет Мениджмънт е единственото в България управляващо дружество, което има достъп до Vestima. Благодарение на тази услуга клиентите с инвестиционни сметки при Експат могат да купуват (записват) и продават (връщат за обратно изкупуване) дялове на хиляди фондове на първичен пазар, както го правят институционалните инвеститори.

3. Има ли онлайн приложение, чрез което мога сам да си търгувам дяловете?

Няма демо сметки, нито директен онлайн достъп за индивидуални инвеститори. Vestima е платформа, с която могат да оперират само институционални инвеститори. Може да се възползвате от възможностите на платформата през инвестиционна сметка при Експат Асет Мениджмънт.

4. Какво трябва да направя, за да си купя дялове от фондовете на Vanguard или Fidelity, например?

Първата стъпка е да си откриете индивидуална инвестиционна сметка при Експат. Тя може да е както на физическо, така и на юридическо лице. Може да се свържете с нас на нашите контакти, за да разберете как става това. Заедно с нашия екип ще обсъдите инвестиционната стратегия и цели и ще определите инструментите и разпределението, което е най-подходящо за Вас.

Парични трансфери за покупка (както и получаване на пари от продажба) на фондове през платформата Vestima става чрез инвестиционната сметка на клиента в Експат Асет Мениджмънт. Т.е. клиентът захранва инвестиционната си сметка с определена сума, с която след това управляващото дружество купува на негово име съответните финансови инструменти.

5. Колко ще ми струва да си купя дялове на фондове, търгувани през платформата Vestima?

Таксите за покупка и продажба на фондове през платформата не са различни от таксите за покупка и продажба на същите фондове, ако клиентът има директен достъп до мениджъра на съответния фонд. Т.е. те зависят от тарифата на всеки фонд и няма допълнителна комисиона за вход или изход от страна на Експат. Клиентът плаща на Експат такси за поддържане на самата инвестиционна сметка.

6. Има ли изискване за минимална инвестиция?

Няма формален минимум, той зависи от условията на конкретния избран фонд. Все пак трябва да се имат предвид транзакционните разходи към Clearstream за извършване на покупката. Тези разходи правят инвестицията оправдана при по-големи суми.

7. Къде мога да разгледам списък с фондовете, които могат да се търгуват през Vestima?

Чрез платформата Vestima клиентите ни имат достът до над 125 000 фонда на най-големите асет мениджъри от цял свят, покриващи практически всички пазари и класове активи. Ние ще Ви помогнем да изберете тези продукти, които са най-подходящи за Вас, като разбира се можем да изпълним и конкретни Ваши нареждания за покупка (или продажба) на фондове, които сами сте избрали.

Пълният списък може да получите от Експат, като се свържете с нас на нашите контакти. В списъка са фондовете на най-големите асет мениджъри в света, сред които:

BlackRock

Vanguard Asset Management

J.P. Morgan Asset Management

Bank of America Merrill Lynch

UBS Asset Management

PIMCO

Prudential Financial Inc.

Fidelity International

Goldman Sachs Asset Management International

HSBC Global Asset Management

Morgan Stanley Investment Management

Credit Suisse

Franklin Templeton Investments

AXA Investment Managers

BNP Paribas Investment Partners

Allianz Global Investors

Schroder Investment Management

Generali Investments Europe

Pioneer Investments

Amundi

Natixis Global Asset Management

Deutsche Asset Management

Nordea Investment Management

NN Investment Partners

Swiss Life Asset Managers

Santander Asset Management

Lazard Asset Management

Pictet Asset Management

Lyxor Asset Management

Danske Capital

BBVA Asset Management

KBC Asset Management