Стани клиент

Вече има алтернатива на близките до нула лихви по банковите депозити в България

22.05.2023

В САЩ от началото на годината са изтеглени над $600 млрд. от банковите депозити, а същевременно почти същата сума беше инвестирана във фондове на паричния пазар.
Ситуацията в България е значително по-различна. По данни на БНБ банковите депозити на домакинствата са близо 72 млрд. лева към края на 2022 г., като остават на високи нива, въпреки че предлаганите лихвени проценти, с малки изключения, са близо до 0%. Високите равнища на спестяванията позволяват на българските банки да финансират дейността си, без да се налага да се конкурират в предлагането на по-атрактивни лихвени проценти по депозитите, за да привличат средства.
 
Имат ли алтернатива българските спестители в тази среда? Ето една - ДФ Експат Евро Ликвидност. Вижте повече в материала по-долу.
 
При интерес за инвестиция в ДФ "Експат Евро Ликвидност", както и при желание да научите какви са другите алтернативи за спестяванията Ви, се свържете с експертите на "Експат Асет Мениджмънт" (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881.
 

Оповестяване на риска

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте пълната документация на фонда, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.