Стани клиент

Стартира борсовата търговия с ETF-ите на Експат за Словакия, Унгария, Словения и Хърватия

13.02.2018

Днес, 13 февруари 2018 г., стартира търговията на Българска фондова борса – София с дялове на 4 индексни борсово търгувани фонда (ETF), пасивно следващи движението на основни индекси на акции от Словакия, Унгария, Словения и Хърватия:

Име на фонда Индекс, който следва Борсов код
Expat Slovakia SAX UCITS ETF SAX на Bratislava Stock Exchange SK9A
Expat Hungary BUX UCITS ETF BUX на Budapest Stock Exchange HUBE
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange SLQX
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF CROBEX на Zagreb Stock Exchange ECDC

Четирите фонда са част от семейството от 11 ETF инструменти, управлявани от Експат Асет Мениджмънт. Те покриват основни индекси на акции от 11 държави от ЦИЕ и дават ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари, за които до момента почти няма аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата.

Първият борсово търгуван фонд на Експат – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, следващ движението на българския индекс SOFIX, стартира през 2016 г. и вече се търгува както на БФБ – София, така и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). През януари т.г. на БФБ – София бяха регистрирани фондовете, следващи индекси от Чехия, Полша, Румъния и Гърция. Към края на февруари се очаква търговията да стартира и за фондовете на Експат за Сърбия и Македония.

11-те борсово търгувани фонда на Експат имат следните основни характеристики:
• Съответстващи на UCITS директивата
• Пасивно следващи индекси на акции
• От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност
• Използващи метода на директно физическо репликиране
• Не разпределят дивидент (дивидентът се реинвестира)