Стани клиент

Спиране на обратното изкупуване и емитирането на дялове на всички управлявани от дружеството фондове на 31.12.2018 г.

21.12.2018

По решение на Съвета на директорите на основание чл. 22 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД временно спира на 31.12.2018 г. обратното изкупуване и емитирането на дялове на всички управлявани от дружеството фондове, а именно:

-           борсово търгуван фонд EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT CZECH PX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF,     

-           борсово търгуван фонд EXPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT GREECE ASE UCITS ETF,

-           договорен фонд ЕКСПАТ АКЦИИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ,

-           договорен фонд ЕКСПАТ АКЦИИ РАЗВИТИ ПАЗАРИ,

-           договорен фонд ЕКСПАТ ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ.

 

Спирането е поради факта, че повечето регулирани пазари не работят на тази дата, включително Българска Фондова Борса и Франкфуртската борса. Спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове по смисъла на чл. 22, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, доколкото няма да застраши интересите на притежателите на дялове. 

Обратното изкупуване и емитирането на дялове на всички управлявани от дружеството фондове ще бъде възобновено по смисъла на чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ на следващия работен ден – 02.01.2019 г. Поръчки, приети на 28.12.2018 г., ще бъдат изпълнявани по цени, изчислени на 02.01.2019 г.