Стани клиент

Спиране на обратното изкупуване и емитирането на дялове на всички управлявани от дружеството фондове на 30.12.2019 г. и на 31.12.2019 г.

27.12.2019

По решение на Съвета на директорите на основание чл. 22 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД временно спира на 30.12.2019 г. и на 31.12.2019 г. обратното изкупуване и емитирането на дялове на всички управлявани от дружеството фондове, а именно:

-           борсово търгуван фонд EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT CZECH PX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF,     

-           борсово търгуван фонд EXPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT ROMANIA BET UCITS ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF,

-        национален договорен фонд EXPAT BULGARIA SHORT SOFIX ETF,

-           борсово търгуван фонд EXPAT GREECE ASE UCITS ETF,

-           договорен фонд ЕКСПАТ АКЦИИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ,

-           договорен фонд ЕКСПАТ АКЦИИ РАЗВИТИ ПАЗАРИ,

-           договорен фонд ЕКСПАТ ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ.

 

Спирането е поради факта, че повечето регулирани пазари не работят на тази дата, включително Българска Фондова Борса и Франкфуртската борса. Спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове по смисъла на чл. 22, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, доколкото няма да застраши интересите на притежателите на дялове. 

Обратното изкупуване и емитирането на дялове на всички управлявани от дружеството фондове ще бъде възобновено по смисъла на чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ на следващия работен ден – 02.01.2020 г. Поръчки, приети на 30.12.2019 г. и на 31.12.2019 г., ще бъдат изпълнявани по цени, изчислени на 02.01.2020 г.