Стани клиент

Сертификати за банкови депозити от 3 до 12 месеца в първокласни западноевропейски банки с доходност от 3% до 4% годишно в евро

27.06.2023

Ако имате значителни парични наличности по банкови сметки при близки до нула лихви, предлагаме на вашето внимание сертификати за банкови депозити от 3 до 12 месеца в първокласни западноевропейски банки с инвестиционен рейтинг с доходност от 3% до 4% годишно в евро.

Предлагани само на професионални и институционални инвеститори, но достъпни и за вас през доверителна сметка в Експат Асет Мениджмънт.

Свържете се с нас: по e-mail на clients@expat.bg или на телефон 02 980 1881.

 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.