Стани клиент

Поръчка за издаване на 1 млн. нови дяла получи борсово търгуваният индексен фонд върху SOFIX от чуждестранен институционален инвеститор

20.02.2017

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи поръчка на първичен пазар от чуждестранен институционален инвеститор за издаване на 1 млн. нови дяла. Индексният фонд с борсов код BGX ще достигне по този начин над 27 милиона лева стойност на активите.

Управляващото дружество на фонда води разговори за приобщаването и на други чуждестранни инвеститори към този важен за българския капиталов пазар проект. Предстоящото листване на инструмента на London Stock Exchange ще допринесе за активизирането на тези процеси.