Стани клиент

Първи борсов ден за Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на Frankfurt Stock Exchange (XETRA)

10.01.2018

С борсов код BGX днес стартира търговията с дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

„Вярваме, че борсата във Франкфурт е естественият финансов хъб за глобална търговия с индекси от страните от Централна и Източна Европа и се надяваме стартът на търговията на индексния фонд върху SOFIX да е началото на дългогодишно партньорство с Deutsche Börse.“, каза Никола Янков, председател на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт, при официалното откриване на първия борсов ден за фонда. В първия час на борсовия ден бяха изтъргувани и първите 15 000 дяла от фонда на XETRA.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е първият български инструмент, регистриран за търговия на голям западен пазар. Фондът пасивно следва представянето на основния български борсов индекс SOFIX и е проектиран да предостави на международните инвеститорите ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския капиталов пазар. Чрез него се преодоляват редица недостатъци, характерни за много от пазарите от ЦИЕ, като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори.

Официалното съобщение на Deutsche Boerse може да видите тук.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е организиран и управляван от Експат Асет Мениджмънт, от септември 2016 г. се търгува на Българска фондова борса – София с борсов код BGX.

Семейството от борсово търгувани фондове (ETF) на Експат е вече от общо 11 фонда, пасивно следващи движението на индекси от региона на ЦИЕ. Освен индексния фонд върху SOFIX, това са фондове върху основните индекси на акции на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония и Гърция. Планът на Експат е всички те да бъдат регистрирани за търговия освен на Българска фондова борса – София, и на борсата във Франкфурт. Това би осигурило на международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона.