Стани клиент

Николай Василев: КФН лицензира Short фонда върху SOFIX

10.11.2019

Очакваме до няколко седмици той да набере 100 000 лв. първоначален капитал и да се регистрира за търговия на БФБ през декември, заяви управляващия партньор на Експат Асет Мениджмънт за Investor.bg.

Г-н Василев, вчера (10 октомври 2019 г.) КФН издаде лиценз на Expat Bulgaria Short SOFIX фонд. Бихте ли обяснил какъв вид продукт е това?

Това е Алтернативен инвестиционен фонд (АИФ). Тъй като инвестира само в ценни книжа, се определя като Национален инвестиционен фонд (НИФ), което е вид АИФ. А тъй като е организиран като договорен фонд от отворен тип, той също така е Национален договорен фонд (НДФ), което е вид НИФ и вид АИФ.

Ще бъде ли листван на БФБ и кога?

Да. Очакваме фондът да набере над 100,000 лева първоначален капитал до няколко седмици, след което да се регистрира за търговия на БФБ през декември 2019 г.

А как работи достъпът до първичния пазар?

Точно както при „дългия ETF“. Професионални и институционални инвеститори могат да записват лотове директно на първичния пазар. Дребните инвеститори ще търгуват на борсата. Ще имаме и маркетмейкъри.

Как ще работи този фонд и как се различава от ETF-a върху SOFIX?

Той ще прави точно обратното на нашия Long борсово-търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”. Long ETF-ът заема дълги позиции в 15-те акции от индекса SOFIX. Инвеститорите в ETF-а печелят, когато индексът се покачва и губят, когато индексът пада. Short фондът ще заема къси позиции в 15-те акции от индекса SOFIX. Инвеститорите в „шорт фонда“ печелят, когато индексът пада и губят, когато индексът се покачва.

Късите позиции ще се постигат в две стъпки. 1) Short фондът ще взема назаем акции (15-те акции от индекса SOFIX) от инвеститори, които ги притежават и желаят да ги дадат назаем. За това те ще получават лихва от Фонда. 2) „Шорт фондът“ ще продаде акциите на пазара и ще има кеш в баланса. „Шорт фондът“ ще дължи обратно тези акции на стария им собственик. Ако цената на акциите пада, Фондът ще може да си ги набави по-евтино и да реализира печалба.

Високата лихва няма ли да влоши представянето на Фонда?

Ще опитаме да осигурим акции назаем при възможно най-ниска годишна лихва. Вече сме намерили пакети за някои от позициите и при постъпления във Фонда ще ги вземем веднага.

Възможно ли е да вземате акции назаем от Long ETF-а?

Не, това не е опция за нас. Правилата на „дългия“ индексен фонд изключват тази възможност. Ще вземаме акции от инвестиционни посредници, УД-та и директно от акционери в компаниите от индекса.

Колко кеш ще има Фондът?

Нека дадем числов пример. Ако инвеститори вложат 1 милион лева в “Expat Bulgaria Short SOFIX”, Фондът ще вземе назаем акции за 1 милион лева, ще ги продаде за 1 милион лева и ще има в баланса си 2 милиона лева. А като задължение му остават акции за 1 милион лева. Нетните активи са 1 милион лева – това е първоначалната инвестиция на акционерите. Ако няма записвания и обратни изкупувания, кешът (активите) ще стои постоянен, а задължения ще се променят с пазара.

Няма ли опасност пазарът да скочи рязко и Фондът да загуби много?

Да, точно това е логиката на Short фондове. Теоретично, ако SOFIX скочи двойно, стойността на дяловете на фонда ще намалее до нула. Затова сме предвидили автоматична защита срещу подобна ситуация. Ако индексът се покачи с +50%, Фондът има задължението да ребалансира портфейла си така, че задълженията на фонда да са половината от неговия кеш. В този случай Фондът ще купи част от акциите от пазара и ще ги върне там, откъдето ги е взел назаем.
Обратно, ако SOFIX падне с -50%, Фондът има задължението да ребалансира портфейла си така, че задълженията на фонда да са половината от неговия кеш. В този случай Фондът ще вземе назаем още акции и ще ги продаде на пазара.

Това не е ли доста сложно за разбиране от широката публика?

Да, така е. Когато създавахме Long ETF-а, новостите и трудностите бяха много. Неслучайно няма много ETF-и за нашия регион. Екипът ни натрупа ценен тригодишен опит с 11 ETF-а на 3 борси и сме единствената фирма между Франкфурт и Хонконг с такъв бизнес. След едногодишна подготовка и симулации сега създаваме и първия Short фонд между Франкфурт и Хонконг. Такива няма дори за големи пазари като Полша, Гърция, Турция и Русия. Ето още една малка стъпка, с която България ще изпревари останалите държави. Ако опитът е успешен, може да създадем още Short фондове за други пазари. Доволни сме, че с Регулатора постигнахме съгласие за механизмите на този новаторски инструмент.

Инвестициите в ETF-и по света нараснаха експоненциално до над 6 трилиона долара. Милиони хора инвестират лесно в тях, без да разбират детайлите. Ако са избрали ETF върху S&P 500 в САЩ, инвеститорите интуитивно разбират, че ако американският пазар се качи с 10%, те ще спечелят почти 10%. Какво се случва зад кулисите е задача на операторите на такива фондове.

Спекулантите в Short фондове също интуитивно очакват да спечелят, ако пазарите падат. За тях е още по-трудно да разберат технологията, по която това се случва, но това няма голямо значение. Като отидем на зъболекар, знаем, че ще ни излекуват зъба, без да знаем химическите формули на използваните материали.

За кого е подходяща инвестицията в “Expat Bulgaria Short SOFIX”?

Фондът е подходящ за няколко вида инвеститори.

1) За спекуланти, които очакват пазарът да пада. В момента те няма как да „изиграят“ тази ситуация. Да, могат да продадат акциите си, за да не загубят, но не могат допълнително да спечелят. Това може да се отнася както за краткосрочни движения (дни и седмици), така и за дългосрочни тенденции, продължаващи с години.

2) За хеджиране на дълги позиции. Ако човек има акции от SOFIX или дори извън индекса, може или да ги продаде, или пък да ги хеджира с инвестиция в Short фонда. Така ако пазарът падне, загубата от акциите ще се компенсира от печалбата от Short фонда.

3) За range trading – търговия в определни граници. Например ако SOFIX достигне 600 пункта, купуваме Short фонда и чакаме пазарът да падне. А на 500 пункта продаваме Short фонда и купуваме Long ETF-а. И после отново.

В свой доклад прогнозирахте, че SOFIX ще се покачи с 25% през 2020 г., а сега създавате Short фонд, за да спекулирате при спад. Това не е ли противоречие?

Според нас не е. Ние интелектуално смятаме, че българският пазар е подценен и трябва да се покачи. Вече предлагаме на всички участници и двете възможности. „Биковете“ нека купуват Long ETF-а. „Мечките“ пък вече имат Short фонд. Нека не забравяме, че много от инвеститорите в Short фонда всъщност ще имат дълги позиции в акции и ще го ползват за хеджиращ инструмент. Парадоксално – възможно е наличието на Short фонд да спомогне за покачването на пазара, защото ще привлече нови участници към българската борса.

Три неща обаче са напълно сигурни:
• Short фондаът ще подобри ликвидността на БФБ
• Много талантливи финансисти в България ще изпреварят в знанията си и опита си колегите си от други държави в региона, защото ще са търгували инструменти, каквито там няма
• Ще се развие пазар на вземане и даване на акции назаем, какъвто досега почти няма, а това също е полезна стъпка