Стани клиент

Никола Янков за SmartMoney: Как разумно да управляваме парите си

04.10.2021

  • Къде да търсим добра доходност, след като лихвите по депозитите вече са отрицателни.
  • Има ли балон на пазара на недвижими имоти.
  • Какво представлява индивидуалната инвестиционна сметка, каква доходност можем да очакваме, какви защити за спестяванията си получаваме.
  • Кои са подходящите стратегии за инвестиране в настоящата ситуация.

 

Вижте в интервюто на Никола Янков, основател и управляващ съдружник на Експат Капитал, пред Стойне Василев и SmartMoney: 

 

Повече информация за индивидуалните инвестиционни сметки, управлявани от Eкспат, може да откриете тук.

ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА СРЕЩА С ЕКСПЕРТИТЕ НА ЕКСПАТ

 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.