Стани клиент

Националният договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX” достигна изискуемата минимална НСА от 100 000 лв.

11.11.2019

На 08 ноември 2019 г. Expat Bulgaria Short SOFIX достигна нетна стойност на активите от над 100 000 лв., каквото е изискването съгласно Наредба 44 на КФН и Проспекта на фонда.

Националният договорен фонд получи одобрение от КФН на 10 октомври 2019 г. Профилът му е пасивно да следва инверсното движение на основния индекс на Българската Фондова Борса - SOFIX.

Към 08 ноември 2019 г. нетната стойност на активите на фонда е 109‘962.29 лв., нетната стойност на дял е 0.9997 лв.