Стани клиент

Договорните фондове на Експат променят имената си

15.08.2018

Комисията за финансов надзор одобри промени в имената на трите договорни фонда, управлявани от Експат Асет Мениджмънт.

Експат Бондс се преименува на Експат Глобални Облигации

Експат Глоубъл Екуитис се преименува на Експат Акции Развити Пазари

Експат Имърджинг Маркетс Стокс се преименува на Експат Акции Развиващи се Пазари

Промените касаят единствено имената, инвестиционният и рисковият профил не се променят. Тези промени имат за цел името по-ясно и точно да представя инвестиционния фокус на съответния фонд.

Експат Асет Мениджмънт е управляващо дружество, 100% собственост на Експат Капитал. Дружеството управлява неколкостотин индивидуални инвестиционни портфейла, 3 договорни фонда и 11 борсово търгувани фонда.