Стани клиент

М. Дикме: Защо ETF-ите привличат рекордни инвестиции?

19.07.2021

„Борсово търгуваните фондове на световните пазари привличат с ниски разходи, прозрачност и ликвидност." Вижте цялото интервю с Мехмед Дикме, финансов анализатор в Експат Асет Мениджмънт, за предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.

 

Това видео има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.