Стани клиент

Лъчезар Димов: Българският инвеститор все повече разбира необходимостта и ползата от професионално управление на спестяванията

27.11.2017

Интервю за Dnes.bg

 

Лъчезар Димов е Главен директор инвестиции и член на Съвета на директорите на най-голямата независима компания за управление на активи у нас – Експат Асет Мениджмънт. Завършил е финанси и управление на риска в Университета Louis Pasteur, Страсбург, и управление на активи в Университета Дофин, Париж. Бил е портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт, където отговаря за управлението на пенсионния фонд Доверие. От 2013 г. е сертифициран финансов аналитик (CFA)

 

Преди малко повече от година Експат Асет Мениджмънт създаде първият в България борсово търгуван фонд. Разкажете ни повече за този инструмент.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс на Българска фондова борса – София. SOFIX е основният индекс на борсата у нас и се състои от 15-те най-ликвидни и най-големи публични компании.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange Traded Funds) са сравнително нов вид финансови инструменти, които набраха доста популярност в световен мащаб през последните години. Те инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Освен това докато активно управляваните фондове (напр. договорни фондове) търсят да постигнат доходност чрез собствен подбор от инструменти и стратегия на инвестиране, пасивните не се оптиват да „бият“ пазара, а да го следват.

Така например мандатът на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е пасивно да следва представянето на индекса SOFIX, като инвестира в акции на 15-те участващи в него компании в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Така доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност. Смятаме, че българският пазар остава относително подценен с добър потенциал за покачване в следващите няколко години.

 

Кой може да инвестира в този инструмент?

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е подходящ за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския пазар и региона като цяло. Търгува се на Българска фондовa борса – София като всяка друга акция и борсовият му код е BGX. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални играчи, така и за малки инвеститори.

Предимство на фонда пред покупката на индивидуални акции е, че чрез него по лесен, прозрачен и по-евтин начин, само с една сделка инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни компании на борсата, без да е необходимо да анализира и следи всяка позиция. Освен това има гарантирана ликвидност – т.е. по всяко време големи обеми дялове от фонда могат да бъдат купувани и продавани през пазара.

Предимство на този тип инвестиции е и, че печалбата от борсово търгувани фондове е освободена от данък както за физически, така и за юридически лица в България.

 

Каква е оценката Ви за този инструмент една година след създаването му?

Фондът получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 19 август 2016 г. и беше регистриран за търговия на БФБ – София на 27 септември 2016 г. За тази една година той се превърна в един от основните участници на Българска фондова борса – София, привличайки интереса на институционални и индивидуални инвеститори. Към момента активите му са близо 32 млн. лв.

Този фонд е замислен като част от цялата инфраструктура на българския капиталов пазар. И виждаме как той постепенно реализира тази си мисия – от създаването му сме свидетели на редица положителни ефекти за цялата борса като ръст в оборотите, ръст на основните индекси и завръщане на “retail” инвеститорите към БФБ.

Следващият етап от проекта е Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF да бъде регистриран за търговия на голям чужд пазар. Така той би се превърнал в липсващата магистрала, по която да се движат чуждите инвестиции към българския капиталов пазар. Това би допринесло общо за раздвижването на БФБ и привличането на нови инвестиции у нас.

 

През октомври BaFin потвърди регистрацията на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за публично предлагане на дяловете на фонда на територията на Федерална Република Германия. Какво следва оттук нататък?

Това бе една от необходимите стъпки по пътя към регистрацията на инструмента за търговия на Frankfurt Stock Exchange. В момента работим по следващите технически процедури и се надяваме до края на годината да се похвалим с първия български инструмент, регистриран за търговия на чужда борса.

Паралелно с процедурата по регистрация на борсата във Франкфурт продължават и усилията ни за листването на фонда на London Stock Exchange. Имаме одобрението от Financial Conduct Authority (FCA) за предлагане на пазара във Великобритания и очакваме през следващата година и този процес да бъде финализиран.На Лондонската борса няма регистриран за търговия нито един централно- и източноевропейски фонд. Това ще е първият и той ще е български.

 

С листването в чужбина ли ще приключи проектът ви за ETF или има и още?

Експат Асет Мениджмънт има амбициозна програма за развитие в този сектор. Нашата стратегия е да превърнем София в център на ETF индустрията за Централна и Източна Европа. Работим по създаването на още 10 борсово търгувани фонда (ETF), чийто профил е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на 10 борси от региона – Гърция, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония. В момента тече процедурата по лицензирането им пред българския регулатор. Щом бъдат одобрени, планираме да ги регистрираме за търговия първо на БФБ – София, а след това и на големи чужди борси. Очакваме сериозен интерес към тези продукти както в България, така и от чуждестранни инвеститори, включително и от инвеститори от държавите, чиито индекси ще следват тези фондове.

 

Защо точно тези пазари?

С възстановяването на еврото и Еврозоната от началото на 2017 г. някои от страните от Централна и Източна Европа започнаха да се възстановяват икономически и да стават все по-привлекателни, като в същото време техните капиталови пазари остават подценени спрямо развитите страни.

Смятаме, че регионът е привлекателна инвестиционна възможност и виждаме все още неразработена ниша по отношение на ETF индустрията. Към момента почти няма борсово търгувани фондове за изброените пазари и съответно за глобалните инвеститори е трудно да получат експозиция към региона. Фондове, следващи движението на основните местни индекси, биха провокирали интерес и дългосрочно биха стимулирали растеж и по-добро разпределение на капитала. Те биха били евтин и удобен начин големите международни инвеститори да разпределят средства към ЦИЕ с цел диверсификация на своето портфолио с едно натискане на мишката.

 

Защо избрахте да направите фондове за всяка страна поотделно? Не беше ли по-ефикасно да се направи широк борсово търгуван фонд, следващ представянето на региона?

Много разсъждавахме по този въпрос, оценявайки ползите и трудностите при създаването на отделните борсово търгувани фондове. В крайна сметка предпочетохме да дадем възможност всеки инвеститор да „избира“ отделните пазари, в които иска да инвестира, както и момента, в който иска да го направи. Всяка страна от региона има своите особености, катко в макроикономически, така и политически план. Това спомага за по-динамичното управление на глобален портфейл в дългосрочен план и за по-лесното „отваряне“ на позиция към конкретна страна, която инвеститорите считат за атрактивна. Важно е да отбележим, че всички тези фондове ще следват местните индекси и акциите, в които ще инвестират, ще са деноминирани в съответната местна валута. Така например фондът за полската борса ще се търгува в евро, но всички инвестиции в него ще са деноминирани в полски злоти и ще следват движението на полския пазар на акции и движението на полската злота спрямо еврото. Това дава по-чиста експозиция към конкретния пазар. Борсите от развиващите страни имат особеността да се покачват в моменти на прилив на финансов капитал към страната, което кара и техните валути да поскъпват спрямо основните световни валути като евро, долари и други. Съзнаваме, че в различни периоди някои пазари биха събирали по-малък интерес от други. Но е възможно в определени моменти да има обрати и подем на дадени пазари, като например гръцкия, където икономиката на страната излиза от тежка рецесия и е възможно да сме свидетели на сериозен ръст на акциите.

 

Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки. Научи ли се българинът да спестява?

Експат Асет Мениджмънт е най-голямата независима компания за управление на активи у нас. Управляваме три договорни фонда с фокус върху глобалните пазари и стотици индивидуални инвестиционни сметки на клиенти от близо 30 държави. Нашата основна задача е да осигурим по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като предложим персонализирана стратегия за дългосрочно управление на богатството чрез инвестиции на глобалните финансови пазари.

Повечето хора в Западна Европа и САЩ, независимо от доходите си, поверяват спестяванията си на специализирани инвестиционни фирми, които управляват милиони или милиарди и са много по-подготвени да реагират на променящите се икономически и пазарни условия. В България някак хората предпочитат парите им да са близо до тях – в банката, вложени в поредния имот или „под дюшека“. И не си дават сметка, че така „слагат яйцата в една кошница“, коцентрирайки риска за спестяванията си върху собствената си държава.

Затова ние предлагаме достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Търгуваме на над 50 пазара и следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация и да покрием нуждите и изискванията на нашите клиенти. Следваме стриктни правила на инвестиране и калибрираме всеки портфейл спрямо профила на клиента.

Фактът, че вече повече от 10 години сме на пазара и непрекъснато растем, ни дава увереност, че българският инвеститор все повече разбира необходимостта и ползата от професионалното управление на спестяванията. Въпреки това България има да изминем дълъг път, докато стигне нивото на западните страни. Трябва да се полагат повече грижи за повишаване на финансовата култура на обществото, за да може човек да взима информиран и образован избор за спестяванията си. През последните 10-20 години българските инвеститори вече имат достъп до международни пазари, което е основният метод за спестяване в световен мащаб. Смятаме, че с течение на времето тенденцията към все по-голям интерес към услугите по управление на активи ще се запази и ще виждаме интерес, както от местни инвеститори, така и от чуждестранни инвеститори, желаещи да получат експозиция към България и в региона.