Стани клиент

КФН одобри промени в Правилата на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

05.06.2017

Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилата на борсово-търгувания фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Най-важните промени са следните:

  • Отпада лимитът за концентрация, който не позволяваше фондът да инвестира повече от 40% от активите си в позиции с тегло над 5%. Тази промяна значително ще подобри възможността за репликация на индекса SOFIX от страна на фонда.
  • Въведена е възможността емитирането и обратното изкупуване на дялове да се осъществява срещу т.нар. кошница от активи (basket of securities).

С одобрените от КФН промени значително се подобряват условията за управление на пасивни индексни фондове от България, като се въвеждат по-пълно европейските практики и регулации в тази област. Приветстваме подкрепата на КФН за превръщането на София в център на международна ЕТФ индустрия. Следващата важна крачка в тази посока е осигуряването на възможността за сетълмент на български ценни книжа извън границите на България (cross-border settlement).

 

Новите правила на фонда са публикувани в страницата на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на сайта на управляващото дружество (expat.bg).